Höjning av minimibelopp, garantipension samt bostadstillägg för pensionärer

I juni 2022 beslutade riksdagen att minimibeloppet som används för att fastställa avgifter enligt socialtjänstlagen ska höjas fr o m 1 augusti 2022. Samtidigt beslutade även riksdagen om en höjning av bostadstillägget för pensionärer och höjning av garantipensionen.

Minibeloppet för en ensamstående höjs med 300 kr och för gift/sambo blir höjningen 150 kr per person.

Utdrag från Pensionsmyndighetens hemsida:

”Från och med augusti 2022 höjs garantipensionen och bostadstillägget enligt beslut i riksdagen i juni. Höjningen av garantipensionen är mellan 0 kronor och upp till 1 000 kronor i månaden före skatteavdrag. Bostadstillägget höjs med minst 300 kronor per månad för ogift och minst 150 kronor per månad för gift.”

Om din avgift ändras kommer du att se det på fakturan som kommer i september 2022.

Frågor besvaras av avgiftshandläggare, tfn 0140-68709. E-post: avgiftshandlaggning.socialtjansten@tranas.se