Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar ni några gånger per månad emot ett barn eller en ungdom i ert hem.

Anledningen till att barnet eller ungdomen får en kontaktfamilj varierar. Det kan till exempel vara:

  • brister i familjens nätverk
  • att föräldrarna behöver stöd i sin föräldraroll
  • att barnet/den unga behöver extra stöd och stimulans.

Läs mer om insatsen kontaktfamilj

Bli kontaktfamilj

För att bli kontaktfamilj krävs ingen formell utbildning eller erfarenhet. Däremot är det viktigt att ni är öppna och intresserade av andra människors levnadssätt och livsvillkor.

Anmäl ditt intresse

Behoven och önskemålen om kontaktfamilj är många, och vi välkomnar olika slags familjer/personer att anmäla sitt intresse. Fyll i en intresseanmälan eller kontakta någon av familjehemssekreterarna.

Kontakt

Familjehemsekreterare

Ida Lövlin Vistrand
Epost: ida.lovlinvistrand.ifo@tranas.se
Telefon: 0140-686 50

Martina Hovbrandt
Epost: martina.hovbrandt.ifo@tranas.se 
Telefon: 0140-687 46

Senast publicerad: