Kontaktperson

Att vara kontaktperson innebär att du regelbundet träffar en person i behov av stöd. Det kan vara ett barn, en ungdom eller en vuxen.

Vad ni gör tillsammans beror på vad personen behöver hjälp med. Det kan exempelvis vara:

  • hjälp att bryta isolering
  • få en större social gemenskap
  • hitta meningsfulla fritidsaktiviter.

Som kontaktperson får du betalning i form av arvode och omkostnadsersättning.

Läs mer om vad det innebär att vara kontaktperson:

Bli kontaktperson

Vid intresse för att bli kontaktperson för barn och unga, fyll i en intresseanmälan eller kontakta familjehemssekreterarna på utredningsenheten — barn, unga, vuxna.

Vid intresse för att bli kontaktperson för vuxna med funktionsnedsättning, kontakta stöd och omsorgssektionen.

Kontakt

Familjehemsekreterare

Ida Lövlin Vistrand
Epost: ida.lovlinvistrand.ifo@tranas.se
Telefon: 0140-686 50

Martina Hovbrandt
Epost: martina.hovbrandt.ifo@tranas.se 
Telefon: 0140-687 46

Stöd och omsorgssektionen

Caroline Wahrby
E-post: caroline.wahrby@tranas.se
Telefon: 0140-682 61

Senast publicerad: