Stödfamilj

Som stödfamilj tar ni emot ett barn eller en ungdom med någon form av funktionsnedsättning i ert hem, främst under lov och helger.

Insatsen kallas korttidsvistelse. Oftast handlar det om yngre barn, men även ungdomar och vuxna kan ha behov av en stödfamilj. Som stödfamilj får ni betalning i form av arvode och omkostnadsersättning.

Läs mer om korttidsvistelse

Vid intresse av att bli stödfamilj, kontakta stöd- och omsorgssektionen.

Kontakt

Stöd- och omsorgssektionen

Thomas Palm
E-post: thomas.palm@tranas.se
Telefon: 0140-686 18

Senast publicerad: