Tranås kommun

Ridläger på Tranås ridklubb, Zinkgatan 5, Hjälmaryd

Tranås tabletopförening sommarkul

Ridläger 1

Förmiddagsläger för de yngre med ett ridpass samt ett teoripass om dagen. Egen häst kan medtas, då sker ett avdrag på priset.

När: Vecka 25: 21/6-23/6, måndag-onsdag.

Tid: 08.00-12.00.

Ålder: Nivå nybörjare och nivå 1.

Kostnad: 1200 kr/deltagare.

Information: Begränsat antal deltagare, pga covid-19 restriktioner. Fika ingår.

Anmälan: Anmälan senast 14/6


Ridläger 2

Heldagsläger med både hoppning, dressyr och uteritt, för dig som kommit lite längre i din ridning. Två ridpass samt ett teoripass/dag. Egen häst kan medtas, då sker ett avdrag på priset.

När: Vecka 26: 28/6-2/7, måndag-fredag.

Tid: 08.00-16.00.

Ålder: Nivå 1+ -2 och uppåt, för barn och ungdomar. Vi delar in i grupperna efter erfarenhet.

Kostnad: 2750 kr/deltagare.

Information: Begränsat antal deltagare, pga covid-19 restriktioner. Fika ingår, egen lunch medtas. Mikro och kyl finns.

Anmälan: Anmälan senast 14/6


Ridläger 3

Ungdoms-träningsläger, där du får vara med och bestämma, hoppning, dressyr eller terränghoppning.

När: Vecka 27: 5/7-2/7, måndag-onsdag.

Tid: 13.00-17.00.

Ålder: Nivå 2 och uppåt, för ungdomar. Även privatryttare är välkomna!

Kostnad: 1500 kr/deltagare.

Information: Begränsat antal deltagare, minst 4 st för att lägret ska bli av.

Anmälan: Anmälan senast 14/6


Ridläger 4

Vuxenkurs, inriktning mot dressyr och markarbete. Ett ridpass och fika fredag samt 2 ridpass lördag & söndag. Egen häst går bra att ta med.

När: Vecka 27, 9/7-11/7.

Tid: Fredag 18.00-21.00, lördag & söndag 09.00-16.00.

Nivå: 2 och uppåt

Kostnad : 1700 kr

Information: Max 6 deltagare på lektionshäst. Minst 4 st för att kursen ska bli av. Fika ingår. Deltagare med egen häst är välkomna!

Anmälan: Anmälan senast 14/6


Ridläger 5

Skötarläger, endast för våra skötare.

När: Vecka 27, 8/7-9/7.

Tid: 08.00-13.00.

Nivå: Från nivå 1 och uppåt.

Kostnad: 500 kr

Information: Ett pass ridning & ett pass hästkunskap per dag. Fika ingår. Begränsat antal deltagare. Först till kvarn.

Anmälan: Anmälan senast 14/6


Ridläger 6

Förmiddagsläger för de yngre med ett ridpass samt ett teoripass om dagen. Egen häst kan medtas, då sker ett avdrag på priset.

När: Vecka 32: 11/8-13/8, onsdag-fredag.

Tid: kl. 08.00 –12.00.

Nivå: Nivå nybörjare och nivå 1.

Kostnad: 1200 kr.

Information: Begränsat antal deltagare. Fika ingår.

Anmälan: Anmälan senast 14/6


Ridläger 7

Träningsläger för dig som vill utvecklas ! Ett ridpass & ett teoripass per dag. Egen häst kan medtagas, då sker ett avdrag på priset.

När: Vecka 32: 11/8-13/8, onsdag-fredag.

Tid: 13.00-17.00.

Nivå: Från nivå 1+-2

Kostnad: 1500 kr

Information: Fika ingår, begränsat antal platser. Utrustning finns att låna.

Anmälan: Anmälan senast 14/6

Gäller samtliga läger: Avgiften faktureras och ska vara betald senast två veckor före lägerstart. Anmälan är bindande, utrustning finns att låna. Telefon till ansvarig ledare 070-305 88 01


Anmälan

Deltagarens uppgifterEj obligatoriskt


Jag vill delta på * (obligatorisk)
Se information om de olika lägren ovan.
Jag vill delta påKontaktuppgifter till vårdnadshavare
Kontaktuppgifter till vårdnadshavareHar du någon allergi eller finns det annan information som vi bör känna till?
Kontakta den arrangerande föreningens kontaktperson ovan via telefon efter att anmälan är gjord.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om ditt barn och dig som vårdnadshavare som du lämnar genom den här anmälan, så som barnets namn och ålder samt vårdnadshavares namn, adress och kontaktuppgifter. Syftet med behandlingen är att hantera anmälningar till arrangemanget Sommarkul.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke.

Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi delar dina personuppgifter med den aktuella föreningen som arrangerar den aktiviteten du anmäler dig till. Personuppgiftshanteringen mellan kultur och fritid och aktuell förening regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och föreningen. Dina uppgifter kommer att sparas hos Tranås kommun samt aktuell förening tills det arrangemang du anmält ditt barn till är över, dock senast 31 augusti 2021. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Tranås kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du når oss enklast via kultur-fritid@tranas.se eller tel. 0140-681 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@tranas.se eller 0140-681 00. Klagomål rörande personuppgiftshanteringen kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndigheten på imy.se.

Senast ändrad:  2021-04-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR