Tranås kommun

Sommarsimskola i Simhallen

Dagkollo furuvik hättevik

Ta chansen och lär dig simma i sommar!

När: måndag-fredag, veckorna 25, 26 och 27 (ej midsommarafton 25/6).

Grupperna håller på 30 min/grupp vi kör kl. 08.00-08.30, 9.00-9.30, 10:30-11:00, 11:30-12:00, 13:30-14:00 och 14:30-15:00

Ålder: nybörjare (födda från 2015)

Plats: Tranås simhall.

Kostnad: 560 kronor per deltagare. Betalning sker i simhallens kassa vid första tillfället. Betalning med kort, ej kontanter.

Arrangör/Kontaktperson: Tranås simhall, tfn 0140-684 01, simhallen@tranas.se

Information: all undervisning sker inomhus i Tranås simhall av lärare med mångårig vana. Alla anmälda får bekräftelse i vilken grupp ert barn har placerats i via er mailadress i anmälan. Senaste anmälan är 6 juni, platserna är begränsade.

Se även våra trivselregler kring klädsel med mera inför ert besök i simhallen.

Med reservation för eventuella förändringar.

Anmälan

Deltagarens uppgifterEj obligatoriskt
Önskad tid * (obligatorisk)
Du kan välja flera.
Önskad tid


Kontaktuppgifter till vårdnadshavare
Kontaktuppgifter till vårdnadshavareHar du någon allergi eller finns det annan information som vi bör känna till?
Kontakta den arrangerande föreningens kontaktperson ovan via telefon efter att anmälan är gjord.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om ditt barn och dig som vårdnadshavare som du lämnar genom den här anmälan, så som barnets namn och ålder samt vårdnadshavares namn, adress och kontaktuppgifter. Syftet med behandlingen är att hantera anmälningar till arrangemanget Sommarkul.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke.

Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi delar dina personuppgifter med den aktuella föreningen som arrangerar den aktiviteten du anmäler dig till. Personuppgiftshanteringen mellan kultur och fritid och aktuell förening regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan kommunen och föreningen. Dina uppgifter kommer att sparas hos Tranås kommun samt aktuell förening tills det arrangemang du anmält ditt barn till är över, dock senast 31 augusti 2021. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Tranås kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du når oss enklast via kultur-fritid@tranas.se eller tel. 0140-681 00. Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@tranas.se eller 0140-681 00. Klagomål rörande personuppgiftshanteringen kan lämnas till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndigheten på imy.se.

Senast ändrad:  2021-04-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR