Tranås kommun
ALLEMANSRÄTTEN

Allemansrätten

Allemansrätten ger oss stora möjligheter att vistas ute i skog och mark. Med denna frihet följer också ett ansvar. Vi får inte skada natur eller odlingar, störa djurlivet eller inkräkta på tomtmark. Särskilda regler kan gälla i till exempel naturreservat.

Vad innebär allemansrätten?

Allemansrätten är en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen. Med rätten följer också krav på hänsyn och varsamhet – mot natur och djurliv, mot markägare och mot andra människor i naturen. Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar.

Fridlysta arter

Du får plocka de flesta blommor, bär och svampar i naturen. Men vissa arter är fridlysta och får därför inte plockas. Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad. Du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. Man får i många fall inte heller ta bort eller skada artens frön, ägg, rom eller bon. Det gäller även om djuret eller växten är på vår egen tomt.

Allemansrätten i skyddade naturområden

Inom naturreservat, nationalparker samt djur- och växtskyddsområden kan det finnas föreskrifter som begränsar allemansrätten. Föreskrifterna är anpassade för att bevara de naturvärden som finns inom respektive område. Därför kan de se olika ut från fall till fall. Det kan exempelvis vara förbjudet att elda, lägga till med båt, cykla, rida eller ha med sig hund i området. Inom fågelskyddsområden är det oftast inte tillåtet att vistas under vissa tider på året.

Följ länken i rutan till höger för mer detaljerad information gällande allemansrätten.

Kontakt

Turistbyrån Tranås Direkt

Storgatan 22
Tfn: 0140-687 90

Relaterade sidor

Senast ändrad:  2018-05-29

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR