Tranås kommun

Svartåns Fiskevårdsområde

Svartåns fiskevårdsområdes vatten sträcker sig från Svartåns utlopp ur Säbysjön till Tranås hamn. Mellan 1 juni till 14 april är det dessutom tillåtet att fiska i åmynningen (sjön Sommen). Svartån rinner genom centrala Tranås och har ett rikt bestånd på flera olika fiskarter. Du behöver ett fiskekort för att fiska i Svartån som du hittar hos nedanstående återförsäljare.

Fiskekort

Turistbyrån Tranås Direkt, Storgatan 22, 0140-687 90.

Pris

Årskort: 250:-
Dagskort: 50:-

Barn under 16 år fiskar gratis men skall medföra fiskekort vilka tillhandahålles utan kostnad på Turistbyrån Tranås Direkt.

Fiskekort är personligt och gäller helt kalenderår 1/1 till 31/12 med undantag för dagskort.
Vid handredskapsfiske utan giltigt fiskekort eller vid brott mot ovanstående regler sker anmälan till polisen i enlighet med fiskelagen.

Fiskarter

Abborre, braxen, gädda, gärs, lake, öring, ål med flera.

Lägesbeskrivning

Föreningen upplåter fiske till allmänheten via ett Sportfiskekort som berättigar till fiske med följande handredskap: Mete, pimpel, kastspö och flugspö.
Sportfiskekortet gäller i allt vatten som sträcker sig från Svartåns utlopp vid Säbysjön till Tranås hamn, med följande undantag:

Totalt förbud på fångst av Öring från 1 januari 2013 till 31 december 2023.

Totalt fiskeförbud sträckan Elverksdammen till hundra meter nedströms Fabriksbron enligt markering. Förbudet gäller under hela året.

Totalt fiskeförbud sträckan hundra meter nedströms Fabriksbron inkl. hamnområdet ända ut till åmynningen (sjön Sommen). Fiskeförbudet gäller under tiden 15 april till den 31 maj.

Allmänna regler

Återutsättningsskyldighet; fisk av viss art som fångas under tid när förbud råder, fångas med redskap eller metod som inte är tillåten eller inte håller föreskrivet minimimått skall genast släppas ut i vattnet oavsett skick.
Övanstående allmänna regler gäller inte vid olika typer av provfisken godkända av fiskevårdsföreningen.

Vid fiske får under varje dygn fångas och behållas högst 1 Ål per person.
Fiske med mörtstuga kräver skriftligt tillstånd från markägaren.
Fisk av nedan angivna arter får fångas endast om den håller följande minimått: Gös 50 cm , Ål 60 cm.

Vid handredskapsfiske utan giltigt sportfiskekort eller vid brott mot ovanstående regler kan en kontrollavgift på 1500 kr tas ut, alternativt sker en anmälan till polisen i enlighet med fiskelagen.

Koordinater

Latitud: N58°1´58,01´´
Longitud:E14°58´39,46´´

Senast ändrad:  2019-07-23

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR