Tranås kommun

Upptäck spår av länge svunna tider!

Välkommen att besöka de värdefulla historiska lämningar som finns i området kring Tranås. Här i våra trakter har kulturlandskapet påverkats av människan under mer än 3000 år. Många lämningar har påverkats av odling, bebyggelse eller tidens lopp men här och där kan man skönja spår av svunna tider. 

Tänk på att visa hänsyn till markägare och närboende och undvik att gå över odlad mark.

Brahälla

Med utsikt över den vackra sjön Noen med omgivningar ligger lustslottet Brahälla som minner om svensk storhetstid. Slottet sägs ligga just här för att Per Brahe, som lät uppföra slottet, var väldigt förtjust i de fina utsikterna.
Brahälla byggdes 1680 på en naturskön höjd vid sjön Noen på ägorna intill Näs säteri, som ingick i Braheska grevskapet och var avsedd som lust- och jaktslott åt Per Brahe d.y.

Läs mer om Brahälla här >>

Adelöv Domarkullen

I området finns det tio stycken fornlämningar med två domarringar och åtta stensättningar. Domarringen är en gravplats där en människa antingen begravdes under varje sten eller också i mitten av ringen. Fornlämningarna finns att beskåda strax väster om landsvägen Adelöv-Hullaryd.

Läs mer om Adelöv Domarkullen här >>

Holavedens urskog

I forna tider var gamla Holaveden ett tillhåll för rövare. De låg i bakhåll i den branta och blockiga terrängen och överföll dilligenser och handelsresande på vägarna. Den vilda och svårframkomliga skogen fick därav namnet "Helvetets portar".
Naturreservatet Holvedens urskog ger besökare en liten glimt av hur skogarna i området kan ha sett ut på stråtrövarnas tid.

Läs mer om Holavedens urskog här >>

Mada gravfält

Mada gravfält är Tranås förnämsta fornminne och härrör från tiden 400-600 e. Kr. Det naturskönt belägna gravfältet består av 14 fornlämningar, bland annat en röse, fyra treuddar och fyra domarringar. Det mest imponerande fornminnet är den största treudden i sydöstra delen med 22 m långa sidor och en rest mittsten som är en meter hög. 1944 hittades ett brandlager med en järnkniv samt en urna med brända ben och aska under stenarna.

Vägbeskrivning

Kör väg 131 mot Österbymo. Efter cirka fem kilometer sväng höger mot Mada och följ vägen cirka två och en halv kilometer, gravfältet ligger till vänster på en äng.

Läs mer om Mada gravfält här >>

Trollstenen

Väl dold inne i den mörka tallskogen vilar denna stenbumling på tre mindre stenar som i sin tur är placerade på ett annat block. Förr i tiden trodde folket i bygden att jättarna hade placerat stenarna här och långt in på 1900-talet roade sig småpojkar med att visa upp Trollstenen för besökare med uppmaningen att läga några slantar vid platsen för att inte reta upp trollen. Ett finurligt sätt att dryga ut veckopengen...

Läs mer om Trollstenen här >>

Vassrödjorna i Adelöv

Vassrödjorna är ett fornlämningsområde med ett gravfält bestående av cirka 170 fornlämningar med bland annat 124 runda stensättningar. Graven är troligen från äldre järnåldern. Området finns på en höjd kring korsningen Adelöv — Hullaryd och vägen Linderås — Gränna.

Läs mer om Vassrödjorna i Adelöv här >>

Åbonäs röse och hällkista

På en åkerholme i en sydsluttning cirka 150 meter väster om Åbonäs säteri finns ett röse med en tillhörande hällkista. Röset är 20 meter i diameter och två meter högt. I mitten av röset ligger en cirka tre meter lång hällkista markerad av en grop.

Hällkistan upptäcktes vid nyodlingsarbeten i början på 1900-talet och man hittade spridda kolrester och ben av minst två människor. Hällkistan antas vara från omkring 2000 år f. Kr.

Kontakt

Turistbyrån Tranås Direkt

Storgatan 22
573 32 Tranås
Tfn: 0140-687 90

Senast ändrad:  2020-08-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR