Tranås kommun

Naturvårdsprogram för Tranås kommun

Vi har tagit fram ett naturvårdsprogram för Tranås kommun. I arbetet har vi haft hjälp av  Calluna AB och Metria AB. Projektet har delfinansierats med statligt stöd till lokala naturvårdssatsningar, så kallat LONA-bidrag.

En nulägesbeskrivning

Just nu omfattar naturvårdsprogrammet bara en nulägesbeskrivning. Vi planerar att senare gå vidare och komplettera programmet med identifiering av åtgärder, plan för förvaltning av områden och naturvärden med mera.

Ett första steg blir att förbättra samarbetet mellan de olika förvaltningar och avdelningar inom kommunen som på olika sätt arbetar med naturvårdsfrågor.

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR