Tranås kommun

Fantasifågel (1969)

I Tranås finns två verk av Allan Runefelt representerade på samma yta. Dessa ingår i ett sammanhängande verk med namnet Åsarna och skyn som producerades mellan 1966 och 1971 efter att Runefeldt vunnit en konstnärstävling kopplad till Tranås 50-årsjubileum 1969.

Motiveringen byggde på att Runefelts förslag ansågs bäst utifrån materialval, topografisk utformning samt helhetsintryck med det omgivande landskapet. Verket består av den förgyllda bronsskulpturen Fantasifågel och sten­blomman tillverkad i röd granit, en Mosippa.

Fågeln symboliserar det flyktiga och blomman i sin tur det jordnära och konstnären vill att de två verken ska stå i kontrast till varandra.

Placering: Torget

guldfågeln torget tranås

Audioguide med Lars-Erik Strand

Lyssna på konstpedagogen Lars-Erik Strand som berättar om konstverket Fanatsifågel.

Inläst text:

Det stora torget i Tranås domineras av Allan Runefelts förgyllda fantasifågel. Men fågeln är bara halva konstverket. Mosippan i granit är den andra halvan och konstnärens tanke var att mosippan med sina långa rötter håller oss fast på marken. Det är den jordbundna delen av oss. Fantasifågeln symboliserar istället vår längtan efter frihet, vår fantasi och våra drömmar i en allt hårdare värld.

Allan Runefelt föds i Stockholm 1922. Efter studier på Konsthögskolan gör han många studieresor i Europa och USA. Han har ett stort intresse för den primitiva konsten, ett intresse som kommer att färga hans eget skapande. Han har gjort flera offentliga verk runt om i Sverige. I Västerås står till exempel ”Tjuren” som påminner en hel del om fantasifågeln. Men tjuren symboliserar makt och styrka och den står fast förankrad utanför stadshuset. Vår fågel är istället på väg att lyfta och den står på torget, där människor rör sig fritt. Båda konstverken står på en hög pelare, de är i gjutna i brons som är belagda med bladguld. På så vis påminner de om varandra trots att de är så olika i uttrycket.

Vid en resa i Frankrike fascineras Allan av likheten mellan en man och hans get. Det kommer så småningom att bli hans mest kända och älskade verk, ”Gubben med geten” som står bland annat i Stockholm, Örebro, Gävle och Kristianstad. Gubben med geten har kommit att bli en riktig folkkär skulptur, framför allt av barnen som älskar att sitta på den. I stadsdelen Västertorp blev folk på stan bestörta och sociala medier kokade av upprördhet när sockeln plötsligt stod tom en dag. Man misstänkte att den blivit stulen. Kommunen fick snabbt gå ut med informationen att den var nedplockad för restaurering och snart skulle tillbaka igen.

Fantasifågeln har också restaurerats men det gjordes på plats 2012. Då satt byggnadsvårdare Ann Håkansson ett par veckor i ett provisoriskt tält som täckte fågeln så att inte vinden skulle påverka det känsliga bladguldet. Nu sträcker den stolt ut sig i samma glans som när den invigdes, täckt med 23,75 karats äkta bladguld. Om ”Gubben med geten” genast blev älskad så har ”Fantasifågel” haft en längre väg till Tranåsbornas hjärtan. När den avtäcktes 1969 var det väl inte någon större förståelse hos allmänheten för tranan som reser sig mot friheten. I dag har vi tagit den till oss, den har blivit en symbol för Tranås, och visst skulle torget se väldigt tomt ut utan fantasifågel och mosippa.

Man kan se torgets utsmyckning som en resa genom livet. Man föds nära jorden, hålls fast av rötterna, kämpar sig uppåt för att sedan så småningom lämna jordelivet. Runefelt själv lämnar det jordiska 2005, 82 år gammal.

 

English version:

The big square in Tranås is dominated by Allan Runefelt’s golden bird of imagination. But the bird is not alone, there is also another piece in the artwork. The Anemone or Mosippan made by stone is the other part and the artist thought that the flower with deep roots keep us firmly on the ground. It is the earthbound part of us. The bird of imagination is a symbol for our longing of freedom, our imagination and our dreams in a sometimes harsh world.

Allan Runefelt was born in Stockholm in 1922. After getting an art education he travelled a lot in Europe and USA. He had a big interest in native art, and that interest influenced his work. He has made several public artworks in Sweden. For example in Västerås stands The Bull that reminds a bit of The Bird of Imagination. But the bull symbolizes power and strength and it is placed in front of the city hall. Our bird is instead going to fly away and it stands on the market place, where people come and go as they wish. Both sculptures are placed on a high pedestal and they are made out of golden bronze. In that way they look similar even though their expression is very different.

The bird of imagination has been repaired in 2012. The work was executed on the square by building up a temporary tent covering the bird so that the wind wouldn’t damage the sensitive gold leafs. Now it is once again as golden as it was when it was brand new, covered in real gold leafs. It took some time before people in Tranås started to like The Bird of Imagination. When it was new in 1969 no one really understood the crane that is unfolding the wings and lifting towards the sky. Today it has become a symbol of Tranås and the square would look very empty without the golden bird and the flower of stone.

You can look upon the two pieces as a travel through life. You are born close to the earth, the deep roots are holding you back and you struggle to get loose and in the end leave and go to heaven when you die. Runefelt died in 2005, 82 years old.

Senast ändrad:  2020-09-22

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR