Tranås kommun

Annika Oskarsson (*1967)

Annika Oskarsson arbetar med människan som utgångspunkt. Arbetet kretsar kring teman som rör existens och livsbetingelser. Resande och människans samspel är ofta en del i gestaltningarna. Den rumsliga upplevelsen av konstverken är ett bärande inslag. Användarna av konsten kan oftast utgöra en del av verket. Man kan röra sig i, sitta på och titta igenom. Verken är till stor del platsspecifika och förhåller sig till platsen och sammanhanget. Lek och barns världar är sammanhang som återkommer i hennes arbete.

Annika Oskarsson utbildades på Konstfackskolan i Stockholm på avdelningen för Keramik och glas 1991-1996.


Senast ändrad:  2018-01-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR