Tranås kommun

Bollspel II (1962)

Tidigt fanns delade åsikter om detta konstverk – och från början var det inte heller denna skulptur som beställdes. Skulpturen Bollspel II eller Lek med bollar som den också kallas, finns idag att beskåda på platsen för den dåvarande gränsen mellan kommunens och gymnasiets mark.

Stadsarkitekten Dag Irvall och konstnären kunde slutligen enas om att placera skulpturen här även om diskussionerna om konstverket fortsatte en lång tid efteråt. Lindberg försvarade konstverket genom att förklara att skulpturen ska visa på styrka och kraft, därav de förvrängda och stympade kroppsdelarna.

Den är en skulptur som bör ses i ljuset av sin samtid under 1960-talet och de uttryck som hade ett fragmentariskt skapande i fokus.

Placering: Falkgatan, Holavedsgymnasiet, norra sidan

Senast ändrad:  2017-06-27

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR