Tranås kommun

Älvdansen (1970)

Bronskonstverket Älvdansen, var ett av Roxströms största och mest tidskrävande arbete och tog två år att slutföra. Det här konstverket skiljer sig väldigt mycket från hans tidigare verk, både storleks- och formmässigt.

Idén bakom verket förklarar han på följande sätt: ”Jag minns från min barndoms Småland, vad vi då kallade älvdans. Över sankmarker såg jag slöjor draga fram och forma sig. Med litet fantasi kunde man se dansande graciösa varelser däri… Det finfördelade vatten, som bildar dimslöjan kring figurerna, fångar upp ljuset. Effekten blir, att det bildas en naturlig regnbåge vid lämplig väderlek och belysning.

Jag vet mig ej ha sett denna behandling av vattnet tidigare.” Skulpturen är hög, luftig och genombruten i formen och är placerad på ett cirkelformat fundament i marmor tillverkat av Herman Bergmans konstgjuteri. Vid uppförandet konstruerades också ett passande belysningssystem för att lysa upp skulpturen nattetid samt ett vattenarrangemang för att skapa regnbågstillägget. Efter ombyggnation av sjukhuset flyttades statyn till sin nuvarande plats utan vattenarrangemanget.

Placering: Tranås Vårdcentrum, Norra Storgatan 101

Senast ändrad:  2017-01-30

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR