Tranås kommun

Tranås (1996)

Den roströda plåtreliefen, placerad i gångtunneln under järnvägsstationen, invigdes 1996 och har tillkommit genom ett samarbete mellan konstnären och finansiärerna Tekniska Kontoret, Peab, Banverket och dåvarande Musik- och kulturförvaltningen. Konstverket är laserskuret med påsvet­sade detaljer och skildrar järnvägstågen på Östra stambanan till Tranås station, från sjön Sommen i norr till Tranås tätort, igenom Säbydalen och vidare ut till Gripenberg samt landskapet mellan Småland och Östergötland.

Enligt konstnären själv är det tänkt att konstverket ska ge en bild av Tranås för avstigande resenärer som ska få ett positivt första intryck av staden. I reliefen kan man se flera kända lokala motiv, från Sommenröding till stadshuset, tingshuset och Tranås kyrka bland annat.

Placering: Järnvägsstationens gångtunnel

Senast ändrad:  2017-01-30

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR