Tranås kommun

Cladonia Fimbriata (2014)


Är en gestaltning i patinerad brons som är placerad på Sommen skolas gård. Inspirationen till skulpturen är blek bägarlav. I min gestaltning har jag förstorat upp laven. Tanken är att den genom sin förändrade skala ger nya möjligheter för fantasin. Jag har valt att behålla lavens latinska namn som skulpturens titel. Titeln är en gåta som väcker nyfikenhet. Den som söker efter betydelsen kommer kanske få veta att lavar består av två organismer: en svamp och en alg. Mitt val av material följer i detta fall också bildningstanken. Brons är ett klassiskt och hållbart material som använts i konsten i minst tre tusen år. Brons används ofta i monument över betydelsefulla personer och för att framhäva makt. Jag har valt bronsen för att jag vill ta med ett historiskt perspektiv i gestaltningen. Samtidigt är detta ett monument i det lilla, som riktar ljuset mot nödvändigheten av samspel mellan arter vilket gör allt levande möjligt. Även ett estetiskt ställningstagande ligger bakom materialvalet: den patinerade ytan på bronsen är levande och uttrycket kommer att förändras under årens gång.

Beställare: AB Tranåsbostäder

Senast ändrad:  2018-01-15

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR