Tranås kommun

Okänd konstnär

Vem som ligger bakom reliefen på stadshotellet är inte känt. Möjligen kan det vara stadshotellets arkitekt Georg Varhelyi (*1913-†2001) eller dåvarande stadsarkitekt Dag Irvall (*1905-†1997) som är konstnären. Stadshotellet stod klart 1955.

Senast ändrad:  2020-09-22

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR