Tranås kommun

Ove Fundin (2012)

Skulpturen invigdes i augusti 2012. Verket är en hyllning till den tranåsbördige speedwayföraren Ove Fundin, även kallad ”the Flying Fox”.

Konstverket är slutresultatet av en jurybedömd tävling och tillverkat i brons genom så kallad cire perdue-gjutning och skeppades hit från gjute­riet i Kina samma år. Skulpturen är realistiskt utförd och har lyckats fånga sportens fart och förarens stil som rymmer både körglädje och vinnarinstinkt.

Placering: Klockareplan, Storgatan

Audioguide med Lars-Erik Strand

Lyssna på konstpedagogen Lars-Erik Strand som berättar om konstverket som föreställer speedwayföraren Ove Fundin.

Inläst text:

Här på Klockareplan står Ove Fundin, en av Sveriges stora stjärnor inom speedway. Från mitten av 50-talet fram till slutet av 60-talet dominerar han sporten. Han tar fem VM-guld, totalt elva individuella VM-medaljer, sex lag-VM och flera andra priser och utmärkelser. Ove är född 1933 i Tranås och han har också varit staden trogen sedan dess.

Konstnären bakom skulpturen heter Richard Brixel och han är kanske mer känd utomlands än i Sverige. Hans största arbetsfält var Kina, som han kom att betrakta som sitt andra hemland. Han bodde och arbetade under långa perioder i Kina och det finns ett femtontal olika skulpturer av Richard där. Mest berömd är ”The Dream” som står utanför OS-byn i Peking.

De sista 33 åren av sitt liv bodde och verkade Richard i sitt hem Brixelgården som ligger vid Hjälmarens strand utanför Arboga. Här, i den stora trädgården, byggde han upp sitt eget museum som efter hans bortgång 2019 har öppnats för allmänheten. Det var också hans plan och hans vilja. På Brixelgården finns, förutom det stora bostadshuset med ateljén, flera gallerier med skisser och mindre skulpturer. I den stora trädgården står repliker i full storlek av hans verk som är spridda över hela världen. Några står också en bit ut i vattnet. På baksidan av bostaden hittar vi också en replik av Ove Fundin tillsammans med en annan av våra stora stjärnor inom motorsporten, Ronnie Pettersson.

Richard Brixel var fascinerad av motorsport och i källaren har han inrett det han kallade ”racingrummet”. På väggarna hänger foton från hans arbete med lermodeller och bronsgjutning och på golvet står podier med modeller av Ove Fundin och Ronnie Pettersson men också av Formel1-förararna Ayrton Senna och Michael Schumacher.

Richard var en stor konstnär som har en given plats i konsthistorien tillsammans med till exempel Carl Milles, Carl Eld och Johan Tobias Sergel. Vi kan känna oss stolta över att ha en av hans skulpturer i Tranås. Han var också en ödmjuk människa som gärna bjöd på sig själv, sin konst och sin filosofi.

”The dream”, de tre hästarna med sina sagolika ryttare, beskriver just en dröm som Richard hade. Han drömde om de här hästarna som red iväg, lämnade marken och fortsatte ut i universums oändlighet. Richard var mycket medveten om att han levde med cancer och han såg varje dag som en gåva. Trots sjukdomen jobbade han på in i det sista och hade ständigt nya projekt på gång. Den tredje juli 2019, efter drygt 75 år, tar ändå hans resa här på jorden slut. Frid över hans minne.

 

English version:

Here on Klockareplan stands Ove Fundin, one of Swedens greatest speedway stars. From the middle of the 50’s until the end of the 60’s he was dominating the sport. He was world champion five times, won totally eleven individual medals in the world championships, and won six times with his team and he also won several other prices and competitions. Ove was born in 1933 in Tranås and he has been loyal to his hometown ever since.

The artist behind the sculpture is Richard Brixel and he is most famous outside of Sweden. He did most of his works in China, and looked upon China as his second home. He lived and worked there for long periods and he has made about fifteen different sculptures there. The most famous one is called “The Dream” and stands outside of the Olympic village in Beijing.

The last thirty three years of his life Richard lived and worked in his home Brixelgården that lies by the shore of the lake Hjälmaren outside the town Arboga. Here, in the big garden, he built his own museum and it has been open to the public since he died in 2019. It was his plan and last will. On Brixelgården you will find several galleries with sketches and smaller sculptures. In the big garden stands a fully sized replica of his works that is spread around the world. Some of them stand in the water. On the backside of the master building stands a replica of Ove Fundin together with another big motor racing star, Ronnie Pettersson.

”The Dream”, the three horses with their magnificent riders, actually describes a dream that Richard had. He dreamt about these horses that rode pass him, left the ground and continued into the never-ending universe. Richard knew that he was very ill, he had cancer, and saw every day as a gift. Despite the disease he worked until the end and had a lot of new projects going on. On the third of July 2019, after a little more than 75 years, his journey ends. May he rest in peace.

Senast ändrad:  2021-06-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR