Tranås kommun

Pärlanistjärnan (2017)

Verket Pärlanistjärnan

PÄRLAN I STJÄRNAN ÄR ETT VERK OM MINNET OCH LIVET
HAVETS OCH BLOMMORNAS DOFTER –
VATTEN FÖR HÖRSELNS MINNE
HAVSBLOMMOR samt en Sjöstjärna i varierande FORMER OCH fritt gestaltade.
Vattenytan är som ett membran som är både speglande och transparent. Vi kan se i
djupet samtidigt som vi ser rymdens stjärnhimmel eller solens reflexer.
Korallens rev är som ett eget universum med surrealistiska djur och växter. För oss i
norr så eggas vår fantasi av dessa för oss overkliga biotoper samtidigt som vi vet att
dessa finns. Idag vet vi dessutom att korallernas värld är skört och sårbart. Vi är med
och påverkar deras livsmiljöer trots ofantliga geografiska avstånd.
SJÖSTJÄRNAN BÄR MINNEN om livet. Pentagonen är som en urform för människans
gestalt. Två ben –två armar och ett huvud.
MINNETS KRAFT FINNS OFTA I BARNDOMEN , SOM I BARNTECKNINGAR PÅ
BLOMMOR OCH STJÄRNOR OCH TRÄD.
VATTNET SOM ÄR EN STOR DEL av PÄRLAN I STJÄRNAN ‐ ÄR som LIVETS TÅRAR I
ALLA MÄNSKLIGA TILLSTÅND.
VATTNET med ett LÅNGSAMT STRILANDE I ALLA ÅRSTIDER, RINNER ur
BLOMMORNAS PISTILLER och Sjöstärnans pärla.
STJÄRNAN I PÄRLAN FINNS BÅDE DAG OCH NATT och speglar både rymdens
oändlighet som havets djup.

SIMKA 2017

Placering: Råsvägens äldreboende

Senast ändrad:  2020-04-30

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR