Tranås kommun

Normstorm Tranås 2020

Kultur & Fritid bjuder in kommunens högstadie-, gymnasie- och folkhögskoleelever att delta i vår version av utställnigen NORMSTORM.

I projektet ombeds eleverna skicka in bilder, foton, skulpturer eller berättelser som för eleven/eleverna är normbrytande och gärna berör de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Ett antal bilder kommer sedan att ställas ut i Smatten vid Biblioteket under Tranås kultur och regnbågsvecka med start den 12 oktober och visas där till och med den 18 oktober.

Konceptet är framtaget av Jönköpings kommun.

Normstorm Inspirationsmaterial

Kontakt

Kultur & Fritid

Storgatan 54
573 82 Tranås

Tfn: 0140-681 00

Senast ändrad:  2020-09-23

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR