Tranås kommun

Avgiftsfri förskola för barn mellan tre och sex år

Den 1 januari 2003 infördes avgiftsfri förskola i Sverige för 4-6-åringar. Från den 1 juli 2010 gäller avgiftsfri förskola även för 3-åringar.

Vad innebär avgiftsfri förskola?

  • Rätten till avgiftsfri förskola gäller från höstterminens start det år barnet fyller 3 år.
  • Den avgiftsfria förskolan skall omfatta minst 525 timmar per år.
  • Skolskjuts till avgiftsfri förskola anordnas inte av kommunen, utan är föräldrarnas ansvar.
  • Verksamheten genomförs enligt Läroplanen för förskolan.
  • Verksamheten följer grundskolans terminstider, studie- och lovdagar.

Organisation och avgifter

För 3-6-åringar som är placerade på förskola/dagbarnvårdare med vistelsetid 15 tim/vecka finns möjlighet att välja avgiftsfri förskola. Avgiftsfri förskola ska gälla för minst en period av tre månader. Föräldrar som önskar avgiftsfri förskola ska anmäla detta till förskolan/dagbarnvårdaren på särskild blankett senast två månader innan önskat startdatum.

OBS! Vid arbetslöshet erbjuds i regel inte avgiftsfri allmän förskola. Då en arbetssökande står till arbetsmarknadens förfogande kan behovet av barnomsorg snabbt ändras.

Avgiftsfri förskola organiseras i Tranås kommun inom den vanliga förskoleverksamheten. Vistelsetiden kan förläggas med 3 timmar per dag 5 dagar i veckan eller 5 timmar per dag 3 dagar i veckan utifrån verksamhetens förutsättningar.

För 3-6-åringar som redan är inskrivna i verksamheten och har schema med fler timmar än 15 timmar per vecka görs automatiskt ett avdrag på avgiften som motsvarar 15 timmar per vecka. Avdraget följer grundskolans terminstider.

För läsåret 2020/2021 är terminstider för avgiftsfri förskola 18/8 - 18/12 samt 11/1 - 11/6.

höstlov 26/10 - 30/10, sportlov 15/2 - 19/12, påsklov 6/4 - 9/4 och 14/5

studiedagar höstterminen: 17/8 och 3/12, vårterminen: 8/1, 20/4 och 21/5Kontakt

Barn & Utbildning

Paula Grudemo
Tfn: 0140-683 26

Senast ändrad:  2020-09-16

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR