Tranås kommun

Ängaryds förskola

Förskolan startade 1977 och är belägen i ett villaområde i västra Tranås. Den består av två avdelningar, Humlan och Fjärilen. Huset är från början byggt för att vara förskola vilket innebär att lokalerna är väl anpassade för verksamheten och har en luftig utemiljö. Förskolan har sitt eget tillagningskök där kokerskan tillagar maten från grunden och bakar eget bröd. Från förskolan är det gångavstånd till både skogsområde och centrum.

Innemiljö

Invändigt har förskolan renoverats de senaste åren och är ljus och fräsch. Varje avdelning har sina egna utrymmen med olika lekmiljöer. Det är en blandning av större rum där vi är flera tillsammans och mindre rum för dem som vill leka mer avskiljt. Dessutom finns även gemensamma utrymmen som t.ex. Lekhall och Målarrum.

Utemiljö

Förskolan har en stor gård med plats för olika lekformer och material. Det finns stora sandlådor, gräsområden, gungor, lekstugor och även plats för lek med cyklar. Barnen är ofta ute både för- och eftermiddag. Det är också vanligt att någon av dagen måltider äts utomhus. Att vara ute mycket ger stora fördelar för barnens hälsa och detta har vi tagit fasta på i verksamheten.​

Våra avdelningar

Förskolan har plats för cirka 60 barn. Avdelningarna är åldersindelade, vilket innebär att vi har de yngsta barnen på Humlan blå och röd och de äldre barnen på Fjärilen. Med denna uppdelning har vi bra förutsättningar att möta varje barns individuella behov. Dessutom kan arbetssättet och innemiljön anpassas efter de olika åldrarnas utveckling och intressen.

Mindre grupper

Förmiddagstid delas barngrupperna in i smågrupper och gör lekar och aktiviteter som passar när man är lite färre barn. Grupperna samlas både inne och utomhus. Detta arbetssätt ger ett lugn i verksamheten och ger barnen tid tillsammans med andra i sin egen ålder. Det finns stor öppenhet mellan avdelningarna och personalen samarbetar över gränserna på olika vis. Allt för att på bästa sätt kunna möta barn och föräldrar och få en bra dag tillsammans.​

Våra mål och visioner

Ängaryds förskola bedriver sin verksamhet utifrån Läroplanen för förskolan, LpFö98:10. Vi arbetar med ett temainriktat arbetssätt utifrån läroplanen.

Syfte med temainriktat arbetssätt

Vi vill arbeta med temainriktat arbetsätt för att barns lärande ska bli mångsidigt och sammanhängande. Barnen ska ha inflytande över hur temat utvecklas och vi utgår från barnens intressen. Temaarbetet synliggörs och utvärderas genom dokumentationer. Läsåret 2013/2014 har vi valt temat "Sagor".

Diskriminering och kränkande behandling

Förskolan har en plan med visionen att motverka alla kränkningar så att barnen känner trygghet och glädje på vår förskola.

Kontakt


Ängaryds förskola

Ringvägen 16
573 41 Tranås

Yvonne Elm
Rektor
0140-682 40

Jenny Knutsson
Biträdande rektor

0140-687 42

Annicka Enell
Specialpedagog
0140-683 23

Avd Fjärilen 0140-682 42
Avd Humlan 0140-682 45

Senast ändrad:  2020-04-06

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR