Föreläsning med Kvinnojouren Helga

- | NBV, Ågatan 19, Tranås

Välkommen på en föreläsning med Kvinnojouren Helga - Våld i nära relationer.

Kvinnojouren Helga berättar om deras arbete och kvinnors utsatthet av våldet i nära relationer.

Information

Information & anmälan:

Anette Oscarsson tel. 073-325 49 87, e-mail: anette.oscarsson@nbv.se