Samtalsträff i Tranås

- | Tranås

Samtalsträff för dig som förlorat anhörig i suicid. Den 26 mars kl 14-16 informerar Helena Ahnberg från organisationen SPES (suicidprevention och efterlevandestöd) om vad SPES gör för efterlevande. Vi bjuder på fika.

 Träffen är för dig som drabbats av förlusten att en närstående tagit sitt liv. Att träffa andra efterlevande i liknande situation kan vara ett stöd. Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med andra efterlevande kan man få hjälp att sätta ord på sin upplevelse. Att få möjlighet att dela det som är svårt kan vara en hjälp i sorgen.

SPES (Suicidprevention och Efterlevandestöd) hälsar dig välkommen till en kväll i hoppets tecken.

Information

 27 februari kl 18.30
Ågatan 19

Anmälan och frågor:
Helena Ahnberg tel: 0708-751719