Så hade barnen det förr

- | Tärenäs Hembygdspark

Under denna Sommarkulaktivitet får du prova på hur det var att vara barn i början av 1900-talet. Vi provar på gammaldags lekar, skoldagen, arbetsdagen och helgdagen. Vi kommer och att testa maten från förr.

Välkommen på en spännande aktivitet där du får prova på att leva som barnen hade det under 1900-talet.

Detta kommer vi att göra:
måndag: skoldag med middagsrast, på eftermiddagen bygger vi riskoja och leker.
tisdag: arbetsdag, vi stickar, virkar, väver, hässjar hö, bryter sten och floar ved. Middag och på eftermiddagen leker vi.
onsdag: helgmiddag och gammaldags lekar hela dagen.

Information

När: 10, 11 och 12 juli

Plats: Tärenäs Hembygdspark

Tid: 10:00 - 13:30

Ålder: 8 - 10 år

Maxantal: 20

Kostnad: Gratis

Arrangör: Adelöv Linderås Hembygdsförening

Sista anmälan: 2023-06-30

Övrig information:
Allergier anges samtidigt med anmälan.
Oömma kläder för utevistelse.
Det finns badplats i Tärenäs, föräldrarna har möjlighet att bada med sina barn efter 13.30.

Anmälan

Har du någon allergi eller finns det något annat vi behöver känna till? Hör av dig till vår kontaktperson via telefon, efter att du anmält dig.

Anmälan är stängd. Sista anmälningsdag var den 30 juni 2023.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om ditt barn och dig som vårdnadshavare som du lämnar genom den här anmälan, så som barnets namn och ålder samt vårdnadshavares namn, adress och kontaktuppgifter. Syftet med behandlingen är att hantera anmälningar till arrangemanget Sommarkul.

Vi tillämpar gällande lagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den lagliga grunden för att behandla dina personuppgifter är samtycke.

Behandlingen sker i det ärendehanterings­system som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Vi delar dina personuppgifter med den aktuella föreningen som arrangerar den aktiviteten du anmäler dig till. Personuppgiftshanteringen mellan kultur och fritid och aktuell förening regleras i ett datadelningsavtal mellan kommunen och föreningen. Dina uppgifter kommer att sparas hos Tranås kommun samt aktuell förening tills det arrangemang du anmält ditt barn till är över, dock senast 31 augusti 2023. Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden i Tranås kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, få felaktiga uppgifter rättade eller i vissa fall raderade. Du når oss enklast via:

E-post: kultur-fritid@tranas.se
Telefon: 0140-681 00 (växel)

Kontaktuppgifter till Tranås kommuns dataskyddsombud

E-post: dataskyddsombud@hoglandet.se
Telefon: 0381-679 508
Adress: Höglandsförbundet, 575 80 Eksjö

Klagomål

Klagomål rörande personuppgifts­hanteringen kan lämnas till tillsyns­myndigheten, Integritetsskydds­myndigheten.

Besök Integritetsskyddsmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Sommarkul

Aktiviteten är en del av Sommarkul — aktiviteter under sommaren för dig som går i grundskolan. Kultur- och fritidsförvaltningen, tillsammans med föreningar i Tranås, strävar efter att erbjuda många olika sorters aktiviteter och att det ska finnas något för alla.