Tranås kommun

Vuxenenheten

Vuxenenheten handlägger ansökningar och anmälningar gällande äldreomsorg, funktionsnedsättning, missbruk/beroende och psykosocial problematik avseende vuxna från 21 år samt barn- & ungdomar med funktionsnedsättning.

 

Förenklad handläggning

1 april 2019 införs så kallad förenklad handläggning för vissa serviceinsatser i Tranås kommun. Förenklad handläggning innebär att du som är 65 år och äldre och bosatt i Tranås kommun har rätt att ansöka om vissa insatser utan att en individuell utredning genomförs. Detta gäller för serviceinsatser såsom städ, matdistribution och tvätt och ej vid omvårdnadsbehov. Du betalar för insatsen enligt kommunens hemtjänsttaxa.

Du gör din ansökan via e-tjänsten:
Ansökan om serviceinsatser

Kontakt

Socialtjänsten

Angelica Freeman
Enhetschef för Vuxenenheten

Besöksadress

Vasagatan 3
573 31 Tranås

Postadress

Tranås kommun
Vuxenenheten
573 82 Tranås

Telefontid vardagar 08.30-09.30

Tfn: 0140- 681 36

Lämna synpunkter

Synpunkter lämnas via Kommunens E-tjänst

Synpunkter & förbättringsförslag

Senast ändrad:  2020-01-10

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR