Tranås kommun

Kommunalt VA (vatten och avlopp)

Om det finns möjlighet att ansluta till kommunalt avlopp medges normalt inte tillstånd till enskilda avloppsanläggningar. I undantagsfall kan tillstånd medges, om anslutning till kommunalt avlopp bedöms vara praktiskt eller ekonomiskt orimlig och inrättande av ett enskilt avlopp kan ske utan någon väsentligt ökad risk för människors hälsa eller miljön.

För information om kommunalt vatten och avlopp finns tillgängligt eller planeras i närheten av din fastighet, kontakta Miljö & Hälsa eller VA- och avfallsavdelningen

Kontakt

Bygg- och miljöförvaltningen

Tfn: 0140-681 51 (expedition)

Erik Wahlström
Miljöinspektör
Tfn: 0140-682 24

VA- och avfallsavdelningen

Thomas Ivarsson
Enhetschef Rörnät
Tfn: 0140 - 688 84

Senast ändrad:  2021-01-21

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR