Thomas Sandell har fått uppdraget att rita upp fastigheten Svanen 10 på Storgatan. Från vänster Linus Quist, Wigénsgruppen, Birger Boström, Tranås United, Thomas Sandell, arkitekt Sandellsandberg, Pär-Anders Davidsson, Tranås United.

Thomas Sandell är med och ritar Tranås

Den välrenommerade arkitekten Thomas Sandell har fått uppdraget att rita upp Svanen 10 på Storgatan. I uppdraget ingår att ta fram planer för hela fastigheten som kommer att inrymma coworking-space och bostäder.

­­– Ett svårt och utmanande uppdrag i en stad som har framtiden för sig. Jag är stolt att få möjlighet att bidra till utvecklingen av Tranås, säger Thomas Sandell.

Coworking-delen planeras i markplan med lounge, gemensamhetsdelar, enskilda kontorsrum, kontorslokaler till lite större hyresgäster. I planen ingår också att bygga ny entré mot Storgatan med inglasad gång och ett orangeri inne på gården.

­­– Förutom co-working-delen är vår ambition att göra en tillbyggnad mot Storgatan där det blir bostäder i tre våningsplan samt publik restaurang i markplan, berättar Linus Qvist på Wigénsgruppen.

­­– Vi hoppas att den nya mötesplatsen ska attrahera nya målgrupper och sätta Tranås på kartan! Att Thomas Sandell nu åtar sig uppdraget är naturligtvis väldigt spännande och borgar för att det blir en attraktiv mötes- och arbetsplats för alla som distansarbetar, både Tranåsbor och blivande, säger Pär-Anders Davidsson, Tranås United. 

Innan årsskiftet ska ritningar finnas på plats.