Vill du delta i ett kvinnligt affärsnätverk?

Är du kvinnlig företagare, entreprenör eller vd? Då kan du ansöka om att delta i affärsnätverket Kvinnor leder.

Just nu arbetar Almi tillsammans med nio kommuner i Jönköpings län med ett kvinnligt affärsnätverk som går under namnet Kvinnor leder. Nätverket vänder sig till kvinnor som är företagare, entreprenörer eller vd. Nätverket syftar till att skapa en kreativ mötesplats för utveckling, erfarenhetsutbyte och möjligheten att växa. I dagsläget ingår 57 olika företagare från länet och nätverket vänder sig till kvinnor som är vd eller ägare av företag.

Kontakt

Näringslivsbolaget Tranås United

Dina Eminovic, affärsutvecklare
E-post: dina.eminovic@tranasunited.se
Telefon: 0140-687 84