Företagsbesök i Mitabs möbelproduktion

Torsdagen den 7 april besökte representanter från Tranås kommun och Tranås United möbelföretaget Mitab.

Representanter från Tranås kommun och Tranås United genomför varje månad ett företagsbesök. Denna gången var det dags att besöka möbelföretaget Mitab. Peter Torstensson, vd på Mitab, berättade om företagets framtida potential och tillväxt.

— Den stora utmaningen vi ser gäller kompetensförsörjningen. Vi ser att flera av utbildningarna idag är för teoretiskt inriktade och att det som egentligen krävs är engagemang och viljan att sätta sig in i företaget, berättar Peter.

Samarbetet mellan skolan och näringslivet är något som Peter tycker är viktigt. Där spelar yrkeshögskolor och Vux en stor roll.

— Hantverksprogrammet på Holavedsgymnasiet är mycket viktigt för möbelindustrin i Tranås, även om det inte är så stora klasser idag är det viktigt att programmet finns kvar. Vi har också många anställda som behöver förbättra sina språkkunskaper i svenska och där ser vi att det skulle behövas fler kurser som motsvarar industrins arbetstider och ett tätare samarbete med Vux.

Hantverkskunnandet i centrum för Mitabs möbelproduktion

Kommunledningen guidas runt i Mitabs industrilokaler. Det är en varierad industri med allt ifrån bockning av järnrör till stommarna, till svetsning och tapetsering av möblerna.

— De flesta som arbetar inom industrin har kompetens inom flera olika områden. Detta gör att arbetet inte blir så enformigt och det finns också möjlighet att täcka upp vid exempelvis sjukdom eller personalbrist.

Det som genomsyrar industrin är hantverkskunnandet som är genomgående. Mitab arbetar för en hållbar möbelindustri. För ett par år sedan skrev de ut i möblernas prislista vad det skulle kosta att klä om eller lackera om möbeln.

— Vi ville få kunderna att tänka längre än möbelns livslängd, kanske har kunden redan en Mitab möbel som faktiskt kan fräschas upp i stället för att köpa en ny, avslutar Peter.

Besöket avrundas med guidningen och kommunledningen har återigen fått viktiga inspel för att främja näringslivet.