Lars Lindh, vd Watersystems, Mats Holmstedt, kommunstyrelsens ordförande, Jenny Strand, ägare Cementvarufabriken, Mikael Stenquist, oppositionsråd, Birger Boström, näringslivschef Tranås United, Pär Thudeen kommundirektör, Daniel Strand, ägare Cementvarufabriken, Johan Nyman, vd och ägare Cementvarufabriken

Företagsbesök på Cementvarufabriken

I torsdags besöktes Tranås Cementvarufabrik av Birger Boström, Pär Thudeen, Mats Holmstedt och Mikael Stenquist.

Torsdagen den 18 maj var det återigen dags för ett företagsbesök av näringslivschefen Birger Boström samt kommundirektör Pär Thudeen, kommunstyrelsens ordförande Mats Holmstedt och oppositionsråd Mikael Stenquist.

– Vi genomför företagsbesöken varje månad och vi försöker att få till en bredd med olika typer av verksamheter. Syftet med företagsbesöken är att få insikt i hur kommunen och näringslivet kan stötta företagarna i deras utveckling, förklarar Birger.

Tranås Cementvarufabrik arbetar med tillverkning av bland annat betongprodukter för enskilt avlopp, rör och brunnsringar Företaget är anrikt och grundades i Tranås år 1958 av bröderna Ivar och Stig Strand. År 1997 skedde ett generationsskifte och idag ägs företaget av Daniel och Jenny Strand, tillsammans med vd:n och ägaren Johan Nyman.

– Men pappa är fortfarande involverad i företaget och han ser alla medarbetare och bidrar till den familjära känslan, berättar Jenny.

Mats Holmstedt, kommunstyrelsens ordförande, Stig Strand grundare Cementvarufabriken, Jenny Strand, ägare Cementvarufabriken, Birger Boström, näringslivschef Tranås United

Ett företag med framåtanda

Företaget har utökat sin verksamhet under några års tid och bildade år 2013 dotterbolaget Watersystems som arbetar med försäljning och service av minireningsverk. Johan Nyman presenterar företaget för besökarna och beskriver bakgrund och målsättning.

– Idag har vi 60 anställda inklusive Watersystems och vi omsätter tillsammans cirka 150 miljoner per år, säger Johan.

Besökarna får en rundvandring av Cementvarufabrikens tre huvudbyggnader som innehåller, kontor, lager och tillverkning. För Watersystems räkning förvärvades för några år sedan industrilokalen från Vätterstad frukt och grönt och där finns nu en renoverad lokal med kontorsytor och lager. Företaget har mycket framåtanda och har ett miljötänk i sina investeringar. De har bland annat egna transportlösningar i form av en gaslastbil.

– Vi köpte lastbilen för ett par år sedan och det var vågat av oss med tanke på att det bara går att tanka flytande gas i Mjölby och Jönköping. Så detta är något vi ser att kommunen skulle kunna jobba för, säger Daniel.

Besöket avrundas och hela gänget har återigen bytt erfarenheter för att kunna samverka tillsammans. Nästa företagsbesök äger rum på Montico i juni.