På företagsbesöket deltog Pär Thudeen, Mikael Stenquist, Birger Boström, Amanda Johansson, Börje Johansson och Mats Holmstedt.

Monticos verksamhet bidrar till kommunens utveckling

Torsdagen den 16 juni genomfördes ett företagsbesök på bemannings- och konsultföretaget Montico tillsammans med Birger Boström samt representanter från kommunen.

Torsdagen den 16 juni var det återigen dags för ett företagsbesök för näringslivschefen Birger Boström tillsammans med kommundirektör Pär Thudeen, kommunstyrelsens ordförande Mats Holmstedt och oppositionsråd Mikael Stenquist. Denna gång genomfördes företagsbesöket på bemanningsföretaget Montico och företaget presenterades av affärsområdeschef Amanda Johansson och företagets vd och grundare Börje Johansson.

Montico grundades år 1996 av Börje Johansson och då arbetade företaget med egen legotillverkning till industrin samt med bemanningstjänster. För att kunna erbjuda en helhetslösning startade företaget även en utbildningsverksamhet år 2005.

— Vi ville skapa ett komplett företag inom bemanning, rekrytering och utbildning därför startade vi även upp matchningstjänster år 2009. Idag står vi på fyra ben som är; rekrytering, bemanning, utbildning och matchningstjänster, berättar Börje.

Montico bedriver också verksamhet inom städ- och service och har ett 40-tal anställda som utför tjänster inom lokalvård och tvätt för företag, offentlig verksamhet och privatpersoner i Tranås med omnejd.

Samarbetet mellan näringsliv och kommun i fokus

Amanda Johansson är affärsområdeschef på Montico och hon definierar tre viktiga aspekter som kommunen och näringslivet bör arbeta fortsatt framåt med.

— Nummer ett är tydligheten i uppdraget, det ska var tydligt vem som gör vad för att minska risken för dubbeljobbande. Nummer två projektet Unga Akademiker, det är ett bra projekt för att locka tillbaka akademiker till Tranås och stötta företaget med rätt kompetens. Nummer tre, allt kan inte vara statiskt det handlar inte om att ta in nya personer utan att ge möjligheten till personer med erfarenhet att ta ett karriärskliv, förklarar Amanda.

Börje har lång erfarenhet från att driva företag och att vara engagerad i Tranås näringsliv. Han ger sin syn på hur han tycker kommun och näringsliv bör arbeta för att hitta lösningar tillsammans.

— Jag tror på en entreprenörsutbildning för vuxna. Det finns många drivna individer som vill starta företag men inte har kunskapen och verktygen som krävs, säger Börje.

Montico har en tydlig vision som genomsyrar hela deras verksamhet. De vill göra skillnad för individen, kunden och för näringslivet. Det gör dem till ett viktigt företag för utvecklingen av hela Tranås kommun men även i de övriga 20-talet orter som Montico är verksamma i.