Flygbild över ett snötäckt område med ledig mark.

Höganloft — ett nytt industriområde växer fram

På Höganloft pågår Tranås största byggprojekt till ytan räknat. Här förbereds ny industrimark som är en viktig pusselbit för Tranås fortsatta utveckling.

I samband med utbyggnad av området och företagsetableringar i Höganloft har Tranås Energi beslutat att förse området med fjärrvärme eftersom de får ett antal nya kunder som har bestämt sig för denna miljövänliga energikälla.