Flygbild över området Norraby 4 med markeringar för hur de nya tomterna kommer ligga.

Norraby fyra — byggklara tomter nära skog, sjö och golfbana

Ett stenkast från Tranås golfbana och med skogen och sjön Sommen runt knuten, utvecklas nu bostadsområdet Norraby med en ny etapp.

Just nu pågår markarbete för fullt i området Norraby fyra. Området innehåller 29 småhustomter och 4 tomter för flerbostadshus. På de fyra tomterna för flerbostadshus har flera företag lämnat in intresse för byggnation.

Läs mer om projektet Norraby fyra