Flygbild hamnen

Så ska hamnområdet få nytt liv

En grön oas med utrymme för rekreation, fritidsaktiviteter och sociala möten. Så ser visionen ut för det inre hamnområdet. Nu arbetas ett förslag fram för hur området runt Huges Marina kan utvecklas etappvis för att få en starkare koppling till centrum.

Hamnområdet har under de senaste åren fräschats upp med nya bryggor, utvecklad restaurangverksamhet och två nya höghus. Nu skissar en arbetsgrupp på hur området kan göras ännu mer attraktivt. Med hjälp av landskaps­arkitekter har nu ett gestaltningsförslag tagits fram.

− Förslaget innebär en övergripande plan för hela området som sedan kan genomföras etappvis, berättar Tom Johannesen, tillväxtchef i Tranås kommun.

Gestaltningsförslaget innehåller bland annat en välkomnande entré till området med en allé längst Storgatan och en strandpromenad som löper utmed hela kajkanten. Promenadstråket föreslås läggas nedsänkt för att få en bättre vattenkontakt och kantas av upphöjda planteringar och sittplatser. Själva hjärtat blir ett mattorg med plats för bodar för försäljning, café och restaurangverksamhet.

− Flera av ytorna som idag inte används till något särskilt, kan göras mer attraktiva och användas för exempelvis picknick, grillplats och lekmiljö. På så sätt kan vi skapa mer liv i området, säger näringslivschef Birger Boström.

Gestaltningsförslag för hamnområdet

Gestaltningsförslag för hamnområdet från arkitektkontoret Tyréns.

Tanken är att området även ska inrymma kajakbrygga, ställplatser för husbilar och parkeringsplatser för besökare och båtägare. Vägen in till området breddas för att ge plats för såväl breda båttransporter som cyklister.

− I hamnområdet är det många funktioner som ska samsas på en begränsad yta och olika typer av trafikanter att ta hänsyn till. Alltifrån restauranggäster och passagerare till Boxholm II, till båttransporter och cyklister, säger Tom Johannesen.

Områdets befintliga karaktär och Sjön Sommen är viktiga inspirationskällor för landskapsarkitekterna.

− När vi har skissat på förslaget har vi utgått från den befintliga miljön, som exempelvis de röda sjöbodarna i hamninloppet. Också sjön Sommen med sina öar och klippor är en fin inspirationskälla. Planteringsytor kan exempelvis utformas som strandängar med låg vegetation, säger Anna Eriksson, från arkitektkontoret Tyréns.

Planen är att nu förfina skisserna för att kunna genomföra förändringar i området etappvis de närmaste åren.