Tranås kommun

Fontän (1987)

Fontänen på Hylandstorg är slutresultatet av ett samarbete mellan två formgivare, stadsträdgårdsmästaren Karlheinz Hallesius från Tranås samt Erik Bengtsson, konstnär från Kristianstad.

Fontänen består idag av ett flertal olika element och anlades kort efter att Hylandstorg grundlagts. Den stora stenen i mitten av fontänen skänktes av Hallesius till Tranås kommun i mitten av 1980-talet. Han hittade stenen i Kungshults stenbrott utanför Tranås ett par år tidigare och har sparat den för det unika mönstret som den finkorniga porfyren och den grova graniten bildade tillsammans. Det var också Hallesius som kom med förslaget att fontänen skulle vara rektangulär istället för rund för att återkoppla till det kvadratiska markbeläggningsmönstret på torget.

Erik Bengtsson anlitades sedan för att utforma slutdetaljerna, till exempel de svarta avhuggna granitstenarna som står runtom mittstenen liksom det fundament som stenarna är place­rade på. Fontänen har delvis bekostats med medel från Karl och Britt Strandbergs donationsfond.

Placering: Hylandstorg, Ågatan

Senast ändrad:  2017-01-30

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR