Tranås kommun

Mosaik (1957)

1957 skapade Erik Olson mosaikutsmyckningen över entrédörren till det som då var Televerkets telefonstation på Tranåskvarnsgatan. Under 1950-talet kom Olson att alltmer frigöra färgen och formen. Färgerna presenterades rena och med ett intensivt ljus. Senare kom även hans religiösa bildvärld att bli allt mer abstrakt och utförd i stora format. Under det tidiga 1960-talet återknöt han till sin surrealism och skapade en ny motivvärld där sakralt och profant blandades.

Placering: Telegrafen, Tranåskvarnsgatan 2

Audioguide med Lars-Erik Strand

Lyssna på konstpedagogen Lars-Erik Strand som berättar om konstverket Mosaik.

Inläst text:

Här, ovanför ingången till den en gång så pampiga televerksbyggnaden, ser vi en mosaik av konstnären Erik Olsson. Erik är en av grundarna till Halmstadgruppen, surrealismens främsta företrädare i Sverige.

Att de ska ägna sig åt surrealism är dock ingen självklarhet från början. Erik och kusinen Waldemar Lorentzon studerar för konstnären Ferdnand Legér i början på 20-talet. Eriks bror Axel har då tidigare varit i Berlin och studerat hos den ryske målaren och skulptören Alexander Archipenko.

Erik, Axel och Waldemar blir kärnan i Halmstadgruppen som sedan utökas med Esias Thorén och Sven Jonsson från Halmstad. Tillkommer gör också Stellan Mörner som är född i Örebro och därmed den ende som inte är från Halmstad. I början är hela gruppen påverkad av Legér och kubismen men från slutet av 20-talet och framåt är det surrealismen som präglar gruppen. 1930 har man sin första utställning i Göteborgs konsthall och man börjar också ställa ut internationellt. 1935 deltar man i en utställning i Köpenhamn och året efter i London där bland andra surrealisterna André Breton och Salvador Dali medverkar.

1935 gör Erik bilden ”Sökaren” som kan betraktas som hans viktigaste verk och hans alter ego. Den skildrar de fem sinnena känsel, hörsel, smak, syn och doft. ”Sökaren” är sedan ett återkommande tema under hela Olssons verksamma tid. Fotspår i sanden visar att människan är på väg, men åt vilket håll?

Under 40-talet går Erik in mer och mer i religiösa grubblerier, något som utmynnar i att han konverterar till katolicismen. Hans måleri blir nu också mer religiöst färgat. På 50-talet får han mycket uppdrag i kyrkor där han börjar jobba mycket med glas och keramik. Den katolska Trefaldighetskyrkan i Halmstad, där Erik var medlem, har mycket av hans mosaiker och glasmålningar, både på inne i kyrkan och på utsidan. Även det intilliggande församlingshemmet pryds av hans bilder.

Från att ha varit en homogen grupp som helt och hållet inriktade sig på surrealismen börjar medlemmarna så småningom söka sig egna uttryck. De håller ändå ihop som grupp och bevarar någon slags grundläggande ideologi under femtio år. Gruppen börjar falla isär i och med Stellan Mörners bortgång 1979. Sven Jonsson och Esias Thorén går bort två år senare, Waldemar Lorentzon 1984 och de båda bröderna Erik och Axel går båda bort 1986.

Vill man se Halmstadgruppens måleri i dag ska man åka till Mjellby konstmuseum som ligger strax utanför Halmstad. Innan du går vidare kan du betrakta den här bilden en stund och se om du hittar texten TELE.

 

English version:

Above the entrance to the decayed building that once was the grand department of telecommunications we see a mosaic made by the artist Erik Olson. Erik is one of the founders of Halmstadgruppen, a group of Swedish artists devoted to surrealism.

Their interest in surrealism doesn’t show in their earlier work. Erik and his cousin Waldemar Lorentzon had the artist Ferdnand Legér as a teacher during the early 20’s. Before that Erik’s brother Axel went to Berlin to study for the Russian artist and sculptor Alexander Archipenko.

Erik, Axel and Waldemar are the core of Halmstadgruppen before Esias Thorén and Sven Jonsson join them. The last member of the group is Stellan Mörner from Örebro and he is the only one who isn’t from Halmstad. At the beginning they are very influenced by Legér and cubism but from the late 20’s the influence of surrealism is stronger. 1930 they have their first exhibition in the art hall of Gothenburg and they also show their works abroad. 1935 they contribute to an exhibition in Copenhagen and one year later in London their works is shown in the same exhibition as the surrealist artists André Breton and Salvador Dalí.

1935 Erik makes the artwork The Seeker known as his masterpiece and alter ego. The work pictures the five senses to feel, hear, taste, see and smell. The Seeker is a theme that Erik works with again and again. Footprints in the sand show that humankind is going somewhere, but where?

From being a homogenic group totally focused on surrealism the members later started to seek their own expressions. Still the group exists for fifty years. The separation starts when Stellan Mörner dies in 1979. Sven Jonsson and Esias Thorén passes away two years later, Waldemar Lorentzon 1984 and both of the brothers Erik and Axel dies in 1986.

If you want to see the art of Halmstadgruppen today you should go to Mjellby art museum nearby Halmstad. Before you go on take a moment to look upon this artwork and see if you can see the letters spelling out the word “TELE”.

Senast ändrad:  2021-06-01

Tranås kommun, 573 82 Tranås • Vxl. 0140-681 00 • Fax 0140-176 50 • E-post: tranas.kommun@tranas.seCookiesGDPR