Korsning N Storg/Spolgatan

Publicerad: | Senast uppdaterad:

Med anledning av VA-arbete som pågår Norra Storgatan 101, kvarter Vårdcentrum, är det begränsad framkomlighet korsningen Norra Storgatan/Spolgatan.

Norra Storgatan: ett körfält är öppet för trafik mellan Spolgatan och Hamnvägen.

Spolgatan korsning Norra Storgatan är fortsatt helt avstängd för trafik fram t o m slutet av vecka 24.

Cykel- och gångpassage hålls öppen.