Omsorg och stöd

Alla människor kan någon gång i livet behöva stöd och hjälp för att klara vardagen. Du kan behöva akut stöd, eller hjälp under en kortare eller längre period. Vilken typ av stöd du kan få beror på dina behov och din livssituation. Även som anhörig kan du få stöd och avlastning.