Hälso- och sjukvård

Om du på grund av sjukdom eller stor funktionsnedsättning inte kan ta dig till vårdcentralen kan du ha rätt till hälso- och sjukvård i hemmet.

Du kan få hälso- och sjukvård i hemmet under en period efter en sjukhusvistelse men också om du behöver sjukvård under lång tid. Den är tillgänglig dygnet runt årets alla dagar och där arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

För att få sjukvård i hemmet krävs ett beslut från läkare, sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast. Ta alltid kontakt med din vårdcentral först om du upplever att du behöver sjukvård i hemmet.

Om du blir akut sjuk ska du i första hand vända dig till din läkare eller vårdcentral för att få vård eller behandling.

Sjukvårdsinsatser inom kommunal hälso- och sjukvård

Sjukvårdsinsatser utförs av sjuksköterskor men de kan ibland ge en undersköterska i uppgift att utföra sjukvårdsinsatser. Det kan till exempel vara hjälp med läkemedel, sårvård eller provtagning.

Rehabilitering

Arbetsterapeuten kan göra en bedömning av aktivitetsförmågan, ge råd om hjälpmedel, ordinera och prova ut hjälpmedel till exempel rullstolar. Behöver miljön förändras hemma hos dig till följd av långvarigt funktionshinder, så kallad bostadsanpassning, kan du kontakta arbetsterapeuten för att få ett intyg på din aktivitetsförmåga.

Fysioterapeuten gör en bedömning av funktionsförmågan, ger råd om träning, bedömer behov och ordinerar hjälpmedel till exempel rollator. Träning kan utföras med stöd av omsorgspersonal men närstående kan också få instruktion för att kunna hjälpa till.

Avgift för hälso- och sjukvård

Är du är inskriven i hälso- och sjukvården i Tranås kommun betalar du en avgift på 727 kr per månad. Vid tillfällig inskrivning är avgiften 363,50 kr per besök eller max 727 kronor per månad.

Hjälpmedel

För att du ska kunna bo kvar i din bostad kanske du behöver hjälpmedel eller är i behov av någon form av bostadsanpassning. Du kan få tillgång till vissa hjälpmedel, till exempel rollator eller förhöjning av toalettstolen.

Bostaden kan anpassas efter dina personliga behov, till exempel genom att trösklar tas bort eller att badrummet anpassas.

Avgift för förskrivet hjälpmedel är 63 kronor per månad oavsett antal hjälpmedel. Avgiften betalas av den som är mellan 18 och 85 år. Är man beviljad insats enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Hjälpmedel i hemmet

Kontakt

Hälso- och sjukvården

Sjuksköterska
Telefon: 0140-687 74
Vardagar kl. 08.30—09.30

Arbetsterapeut och sjukgymnast
Telefon: 0140-681 15
Vardagar kl. 08.00—09.00

Akut sjukdom
Kontakta vårdcentralen, sjukvårdsrådgivningen 1177 eller SOS Alarm 112.

Senast publicerad: