Hjälpmedel

För att du ska kunna bo kvar i din bostad kanske du behöver hjälpmedel eller är i behov av någon form av bostadsanpassning. Du kan få tillgång till vissa hjälpmedel, till exempel rollator eller förhöjning av toalettstolen. Här kan du läsa om olika typer av hjälpmedel och hur du kan ta del av dem.

Så här gör du om du behöver hjälpmedel

Kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut i kommunen. De kan komma hem till dig och göra en bedömning av ditt funktionstillstånd och ifall du kan få ett hjälpmedel förskrivet. Vissa hjälpmedel är egenansvarsprodukter, vilket betyder att de inte kan förskrivas utan man får köpa dem själv i dagligvaruhandeln.

Avgift hjälpmedel

Avgift för förskrivet hjälpmedel är 63 kronor per månad oavsett hur många hjälpmedel du har förskrivna. Avgiften betalas av den som är mellan 18—85 år. Är man beviljad insats enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller enbart har arbetstekniska hjälpmedel betalas ingen avgift för förskrivet hjälpmedel.

Avgiften räknas upp varje år motsvarande förändringen av prisbasbeloppet.

Hitta och jämför hjälpmedel

På 1177.se kan du söka bland över 60 000 hjälpmedel, få produktfakta och se vad som gäller just där du själv bor när det gäller villkor och kostnader.

Om hjälpmedel på vårdguiden 1177 Länk till annan webbplats.

Besök vår visningsmiljö Smarta hem

Vi visar hjälpmedel och tekniskt stöd för hemmet som du kan köpa i butik eller vid behov få som hjälpmedel via arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Öppettider

Torsdagar jämna veckor kl. 13.00—14.00.

Plats

Seniorcentralens lokaler på Berget.

Kontakt

Anhörigsamordnare
Telefon: 0140-681 59

Demenssamordnare
Telefon: 0140-687 18

Kontakt

Hälso- och sjukvården

Sjuksköterska
Telefon: 0140-687 74
Vardagar kl. 08.30—09.30

Arbetsterapeut och sjukgymnast
Telefon: 0140-681 15
Vardagar kl. 08.00—09.00

Akut sjukdom
Kontakta vårdcentralen, sjukvårdsrådgivningen 1177 eller SOS Alarm 112.

Senast publicerad: