Norm för ekonomiskt bistånd

Försörjningsstödet ska täcka de mest grundläggande behovet. I normen för ekonomiskt bistånd ingår personliga kostnader och gemensamma hushållskostnader.

Norm för personliga kostnader

Norm för personliga kostnader

Personliga kostnader

<1 år

1-2 år

3 år

4-6 år

7-10 år

11-14 år

15-18 år

19-20 år*

Ensam

Sambo

Livsmedel,
alla måltider

1090

1225

1355

1575

1785

2085

2470

2495

2205

3565

Kläder/skor

445

590

635

640

750

805

855

855

715

1425

Fritid/lek

210

330

350

505

895

1020

1060

1075

535

1085

Hygien

810

710

190

130

155

225

300

300

345

775

Barn- och
ungdoms­försäkring

85

85

90

90

95

95

95

95Summa

2640

2940

2620

2940

3680

4230

4780

4820

3800

6850

* För 19—20-åringar används ungdomsnormen endast för hemmavarande barn som omfattas av föräldrars försörjningsskyldighet.

Ensam och sambo avser vuxna över 20 år.

Norm för gemensamma hushållskostnader

Norm för gemensamma hushållskostnader

Hushålls­kostnader

1 person

2 personer

3 personer

4 personer

5 personer

6 personer

7 personer

Förbrukningsvaror

170

180

325

370

420

500

530

Dagstidningar, telefon

1060

1180

1395

1580

1820

2040

2200

Summa

1230

1360

1720

1950

2240

2540

2730


Kontakt

Stöd- och försörjningsenheten

Ydrevägen 15
573 82 Tranås

E-post: stodochforsorjning@tranas.se
Telefon: 0140-686 80 (reception)
Måndag, onsdag, fredag kl. 08.30—12.00

Telefontid till handläggare
Måndag, onsdag, fredag kl. 08.30—09.30

Receptionen är bemannad
Måndag, onsdag, fredag kl. 10.00—12.00

Väntrummet är öppet
Måndag—fredag kl. 08.30—12.00 och 13.00—15.00

Mottagning, nybesök
Onsdagar kl. 10.45—11.45

Mottagning, enklare ärenden — för dig som redan har en handläggare
Måndag och fredag kl. 10.45—11.45.

Senast publicerad: