Minnesstörningar och demens

Börjar du, din anhörige eller någon du känner att få problem med minnet eller svårigheter i vardagen? Då kan du kontakta Tranås kommuns demensteam. Vi svarar på frågor och gör utredningar i samband med minnesproblematik, kognitiv svikt och demenssjukdomar.

Demensteamet består av en demenssamordnare, demenssjuksköterska, sjuksköterska inom hemsjukvården, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Vi samverkar med samtliga vårdcentraler i kommunen och med minnesmottagningen i Eksjö. Detta för att vi ska kunna erbjuda en samordnad insats med bra kontinuitet till personer med kognitiv svikt.

Demensteamets uppgifter

 • Utredning av kognitiv svikt för personer i hemsjukvård.
 • Information om demenssjukdomar och regelbundna anhöriggrupper.
 • Utprovning av hjälpmedel efter behov.
 • Hembesök efter behov.
 • Stöd och hjälpinsatser i form av:
  • hjälp i hemmet
  • avlösarservice
  • dagverksamhet
  • korttidsplats
  • växelvård.
 • Råd och stöd i bemötande samt utbildning om demenssjukdomar till anhöriga och närstående.
 • Handledning och utbildning till personal.

Kontakt

Demensteamet

Demenssjuksköterska
Telefon: 0140-686 36
Tisdagar 08.00—16.00

Demenssamordnare
Telefon: 0140-687 18
Måndag—torsdag 08.00—16.00

Senast publicerad: