Hemtjänst

Om du har behov av stöd och hjälp för att klara av din vardag kan du ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten utför insatser som är anpassade efter dina behov.

Vad kan jag få hjälp med?

Hemtjänst innebär att du får hjälp och stöd som är anpassat efter dina behov för att du ska kunna bo kvar i ditt hem så länge som möjligt. Hur mycket hemtjänsten kan stötta upp i hemmet beror på hur just dina behov ser ut. Biståndshandläggare gör alltid en bedömning utifrån socialtjänstlagen och våra riktlinjer i kommunen. Kontakta därför biståndshandläggare för att diskutera just dina behov.

Hemtjänsten kan exempelvis hjälpa dig med:

  • städning
  • tvätt
  • inköp
  • personlig hygien
  • promenader
  • trygghetslarm.

Du väljer själv vem som ska utföra hemtjänst

Du som blivit beviljad hemtjänst kan själv välja om kommunen eller en privat utförare ska utföra hjälpen i hemmet. Biståndshandläggaren ger dig information om vilka utförare som finns att välja mellan i just ditt område.

Välj utförare av hemtjänst


För att ansöka om hemtjänst kontaktar du utredningsenheten — äldre och funktionsnedsättning. När du fått kontakt med en handläggare bokas en tid för ett hembesök för att diskutera och utreda dina behov och önskemål. Utifrån denna utredning fattas sedan beslut om vilken form av stöd du har rätt till.

Du får du ditt biståndsbeslut hemskickat inom tre veckor.

Om du får avslag

Om du får avslag eller delavslag på din ansökan kan detta överklagas hos förvaltningsrätten i Jönköping. Vid avslag får du skriftlig information om hur du gör för att överklaga.

Du som har, eller ska få hemtjänst eller larm, kommer att få ett elektroniskt låsvred, monterat på din dörr. Ett elektroniskt lås gör att hemtjänstpersonalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig, och risken att nycklar hamnar i orätta händer försvinner.

Låssystemet eller monteringen medför inte någon kostnad för dig.

Läs mer om hur det elektroniska låset fungerar

Dela gärna med dig av synpunkter, klagomål och beröm. Dina åsikter hjälper oss att utveckla vår verksamhet och det stöd vi erbjuder.

Om du har synpunkter på det stöd eller den service du får, vänd dig i första hand till den personal som är berörd. Du kan också kontakta enhetschefen för den verksamhet det gäller. Om du ändå inte känner att dina synpunkter beaktas och du vill gå vidare kan du använda länken på denna sida. Givetvis kan du också skicka brev eller e-post till socialförvaltningen.

Lämna synpunkt, klagomål eller förbättringsförslag

Kontakt

Utredningsenheten — äldre och funktionsnedsättning

Biståndshandläggare
Telefon: 0140-681 00

Handläggarnas telefontid
Måndag, tisdag, onsdag, fredag: 09.00—10.00
Torsdag: 13.00-14.00

Senast publicerad: