Anhörigstöd

Du som lever tillsammans med eller hjälper en släkting eller vän som av olika anledningar inte klarar sig på egen hand kan få anhörigstöd.

Det kan vara både positivt och meningsfullt att stödja någon, samtidigt som det kan vara arbetsamt och påfrestande.

Som anhörig kan du få hjälp och stöd i vardagen av väntjänsten i Tranås som består av frivilliga resurspersoner. Hjälpen kan bestå av promenader, sjukbesök, hembesök eller telefonsamtal. Du är välkommen att kontakta vår anhörigstödjare om du önskar mer information, vill ha råd och stöd eller vill dela med dig av dina synpunkter och erfarenheter. Det kan vara frågor, funderingar kring just den situationen som du är i nu eller framtida behov. Stöd och hjälp kan vara t ex samtal, anhöriggrupp, avlastning, dagverksamhet, växelvård, insatser i hemmet, hjälpmedel.

Det finns även anhörigstödsgrupper där man kan träffa andra personer i liknande situation och dela med sig av sina erfarenheter. Om du vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till kommunens anhörigstödjare.

Välkomna till anhöriggrupp!

I höst börjar vi med ett nytt innehåll på våra träffar. Gruppen träffas 4 gånger under hösten med olika teman för varje träff. Det blir ett tillfälle för dig som anhörig att få träffa andra i liknande situatuion.

Vi träffas på Berget kl 14.00-16.00 (6/10 kl 10.00-16.00)

15/9 Välkommen!

Information till dig som anhörig om vilken hjälp och stöd du kan få av Tranås kommun.

6/10 Öppet hus på Berget

Vi uppmärksammar Nationella Anhörigdagen på Berget med en heldag. Välkomna att deltaga!

Kl10.00-12.00 så finns olika information-stationer och prova på-stationer.
Kl12.00-12.45 Lunch. 20 anhöriga har chans att vinna en lunch i Matsalen på Berget.
Kl12.45-13.30 Mindfulness. Ledare Anette Fossander från Studieförbundet Vuxenskolan
Kl14.00-15.30 Föreläsning: Hopp när livet brister. Föreläsare Anette Fossander från Studieförbundet Vuxenskolan
Ca 15.30-16.00 Kaffe

10/11 Fokus på dig som anhörig och ditt välbefinnande


8/12 Återhämtning och fortsättningen efteråt


Anmälan görs till anhörigstödjare Christina Görling
Telefon 0140-681 59
E-post christina.gorling@tranas.se

Hjärligt välkommna!

 


Dokument

Generalfullmakt Word, 24.1 kB.

Framtidsfullmakt Word, 22.2 kB.

Observera att när du upprättar en fullmakt, är det ditt eget ansvar att ta del av dokumentets text och se till att lämnade uppgifter är korrekta.

Länkar

Svenskt demenscentrum Länk till annan webbplats.

Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats.

Stroke - riksförbundet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anhörigstödjare

Christina Görling
E-post: anhorigsamordnare@tranas.se
Telefon: 0140-681 59

Senast publicerad: