Anhörigstöd

Du som lever tillsammans med eller hjälper en släkting eller vän som av olika anledningar inte klarar sig på egen hand kan få anhörigstöd.

Det kan vara både positivt och meningsfullt att stödja någon, samtidigt som det kan vara arbetsamt och påfrestande.

Som anhörig kan du få hjälp och stöd i vardagen av väntjänsten i Tranås som består av frivilliga resurspersoner. Hjälpen kan bestå av promenader, sjukbesök, hembesök eller telefonsamtal. Du är välkommen att kontakta vår anhörigstödjare om du önskar mer information, vill ha råd och stöd eller vill dela med dig av dina synpunkter och erfarenheter. Det kan vara frågor, funderingar kring just den situationen som du är i nu eller framtida behov. Stöd och hjälp kan vara t ex samtal, anhöriggrupp, avlastning, dagverksamhet, växelvård, insatser i hemmet, hjälpmedel.

Det finns även anhörigstödsgrupper där man kan träffa andra personer i liknande situation och dela med sig av sina erfarenheter. Om du vill ha mer information är du välkommen att höra av dig till kommunens anhörigstödjare.

Dokument

Generalfullmakt Word, 24.1 kB.

Framtidsfullmakt Word, 22.2 kB.

Observera att när du upprättar en fullmakt, är det ditt eget ansvar att ta del av dokumentets text och se till att lämnade uppgifter är korrekta.

Länkar

Svenskt demenscentrum Länk till annan webbplats.

Anhörigas riksförbund Länk till annan webbplats.

Stroke - riksförbundet Länk till annan webbplats.

Kontakt

Anhörigstödjare

Christina Görling
E-post: anhorigsamordnare@tranas.se
Telefon: 0140-681 59

Senast publicerad: