Uppdragstagare i stöd och omsorg

Stöd och Omsorg har flera möjligheter att erbjuda extrajobb. Vi söker dig som är nyfiken på att lära känna och stötta en person med funktionsvariation. Att ha extrajobb som uppdragstagare är mycket givande och du blir en viktig person för någon som behöver stöd.

Vad krävs av dig?

För att bli uppdragstagare via Stöd och Omsorg krävs ingen formell utbildning eller erfarenhet. Du ska ha fyllt 18 år, vara intresserad av att stötta en medmänniska och har tid för ett uppdrag i din vardag. Alla uppdragstagare lämnar ett giltigt belastningsregister innan uppdraget startar. Vid uppdrag som stödfamilj görs en fördjupande utredning och vi begär flera registerutdrag.

Är du intresserad av att bli uppdragstagare, eller vill veta mer kring något av uppdragen nedan? Skicka en intresseanmälan till:
intresseanmalan-soo@tranas.se

Vi ringer upp dig!

Att vara kontaktperson innebär att du regelbundet träffar en person i behov av stöd. Det kan vara ett barn, ungdom eller vuxen. Syftet med insatsen är att bryta den sociala isolering som kan bli följden av en funktionsvariation, ge möjlighet till delaktighet i samhälls- och kulturlivet samt ge enklare råd och stöd.

Omfattningen kan variera beroende på beslut, men ett par timmar per vecka ska du vara beredd att lägga på din brukare. Insatsen utförs när det passar er båda. Tillsammans kan ni utföra aktiviteter, ta en promenad eller bara umgås.

Kontaktpersoner ersätts med en fast summa varje månad i form av arvode och omkostnadsersättning.

Som ledsagare stöttar du en person med funktionsvariation att delta i aktiviteter utanför hemmet. Ni ses ett par timmar per vecka utifrån beslut. Syftet med ledsagarservice är att bryta den sociala isolering som kan bli följden av en funktionsvariation och skapa möjligheter att delta i samhälls- och kulturlivet.

Stödet ska vara individuellt utifrån brukarens behov. Brukaren kan behöva stöd, samtal och förberedelse inför aktiviteten, träna på sociala situationer som kan uppstå, att hitta i stan samt annan vägledning under aktiviteten.

Som ledsagare ersätts du med arvode utifrån den tid du har arbetat.

Som avlösare tar du tillfälligt över omvårdnadsansvaret av ett barn med funktionsvariation. Insatsen kan utföras i hemmet eller på annan plats. Barnets närstående får på detta sätt avlastning och möjlighet att göra ärenden utanför hemmet.

Som avlösare ersätts du med arvode utifrån den tid du har arbetat.

Att vara stödfamilj innebär att du/ni tar ni emot ett barn eller en ungdom med någon form av funktionsvariation i ert hem. Du/ni bjuder in brukaren att delta i ert familjeliv. Insatsen kan utföras både vardagar, helger och under lov. Omfattningen av insatsen är utifrån beslut, mellan två till fyra dygn per månad.

Syftet med insatsen är att ge barnet miljöombyte och rekreation, samt ge närstående avlastning i omvårdnadsarbetet.

Stödfamiljer ersätts med en fast summa varje månad i form av arvode och omkostnadsersättning.

Kontakt

Handläggare

E-post: intresseanmalan.ifo@tranas.se

Senast publicerad: