Fjärrtillsyn – tillsyn via kamera

Du som bor i ordinärt eller särskilt boende i Tranås kommun kan få din tillsyn via kamera, så kallad fjärrtillsyn. Ett tryggt alternativ för dig som är lättväckt och inte vill ha besök på natten.

Du kan känna dig trygg och slipper bli störd

Den stora fördelen med fjärrtillsyn är att du inte riskerar att bli störd av att personal kommer in i din bostad när du ligger och sover. Det är inte ovanligt att man vaknar i samband med ett fysiskt besök och sedan har svårt att somna om.

Hur går det till och vad händer?

Fjärrtillsyn innebär att mörkerseende kamera, riktad mot din säng, monteras i din bostad istället för att personal går in i din bostad på natten. Kameran är endast aktiv under de perioder som ni kommer överens om. Inga filmer eller bilder sparas. Oftast sker fjärrtillsynen vid cirka 00 och 03 på natten och kan kombineras med en fysisk tillsyn för exempelvis toalettbesök eller behov av medicin (beviljas av din biståndshandläggare). Om du sover vid fjärrtillsynen görs inget mer. Om du inte ligger i din säng väntar nattpersonalen 5-10 minuter och gör sedan en ny fjärrtillsyn. Är du då fortfarande inte i din säng görs en fysisk tillsyn för att se att det inte hänt dig något.

Det är personal som arbetar i nattpatrullen eller på det särskilda boendet som utför din fjärrtillsyn. Alla tillsyner loggas så man kan se när och vilken personal som har gjort fjärrtillsynen. När fjärrtillsynen sker är det bara en medarbetare som gör detta och hen är ensam i rummet när tillsynen sker. Fjärrtillsynen är en ögonblicksbild och det är inget som spelas in eller kan sparas.

Fjärrtillsyn efter att rörelselarmet utlösts

Om nattpersonalen på ditt särskilda boende upptäcker att du blir störd eller orolig när de gör fysiska tillsyner, eller att rörelselarmet löst ut, finns det möjlighet att testa fjärrtillsyn istället. Detta för att se att du inte har skadat dig eller är orolig, utan är åter i din säng efter exempelvis toalettbesök eller är uppe i lägenheten och mår bra. Om du sover bättre och är mindre orolig med fjärrtillsyn görs en bedömning om det passar dig bättre än fysisk tillsyn.

Vårt mål är att du ska få en så ostörd och trygg nattsömn som möjligt.

På vilka särskilda boenden erbjuds nattillsyn?

Fjärrtillsyn erbjuds på särskilda boenden som drivs i egen regi. Personer som bor på Lövstagården, Uvaberg, Ågränden och Östanå har möjlighet att välja fjärrtillsyn.

Hantering av Personuppgifter, GDPR

Så hanterar Tranås kommun personuppgifter, GDPR

Kontakt

Socialförvaltningen

Telefon: 0140-681 00

Särskilt boende

För att ansöka om fjärrtillsyn på särskilt boende, kontakta enhetchefen på respektive boende.

Ordinärt boende

För att ansöka om fjärrtillsyn på ordinärt boende, kontakta biståndshanläggare.
Telefon: 0140-681 00
Handläggarnas telefontid:
Vardagar: 08.00-09.30


Senast publicerad: