Välj utförare av hemtjänst

Du som blivit beviljad hemtjänst kan själv välja om kommunen eller ett privat företag ska utföra hjälpen i hemmet.

I Tranås kommun finns kundval inom hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV). Detta innebär att du kan välja mellan kommunen och en privat utförare som är godkänd av socialnämnden. Kommunen och den privata utföraren måste uppfylla samma kvalitets- och kompetenskrav och du som kund betalar samma avgift oavsett vad du väljer.

Byta utförare

Du kan när som helst välja att byta utförare. Kontakta biståndshandläggaren om du vill byta utförare.

Tranås kommuns hemtjänst har lång erfarenhet av alla insatser du beviljas i ditt hem. Vår hemtjänst har ett tätt samarbete med kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Både vi som arbetar inom hemtjänsten och de andra professionerna som du kan behöva hjälp ifrån finns samlade under ett och samma tak, Vårdnavet. Det tycker vi är en stor fördel! Vi utför insatser dygnets alla timmar och ansvarar för vår egen, samt alla privata utförares, nattillsyn och larmorganisation. Med Tranås kommuns egenregi som utförare får du en helhetslösning och har samma utförare för alla dina insatser.

Värdegrund

Vår vision är att erbjuda Sveriges bästa hemtjänst där alla kunder erbjuds trygghet, kontinuitet och en fast omsorgskontakt. Vi arbetar efter Tranås kommuns gemensamma värdegrund Ledstjärnan. Det innebär att vi strävar efter att alltid ha dig i centrum, kvalité i det dagliga mötet som sker mellan dig och omvårdnadspersonalen. För oss är det viktigt att tillsammans med dig hitta lösningar så din vardag underlättas. I samråd med personalen i din hemtjänstgrupp har du möjlighet att påverka hur insatserna planeras och utförs.

Antal anställda

135 medarbetare.

Tilläggstjänster

Som kommun kan vi av konkurrensskäl inte erbjuda några tilläggstjänster.

Geografiska områden

Vi finns i alla områden i Tranås kommun.

Personalens erfarenhet och kompetens

Tranås kommuns hemtjänst har en hög andel utbildade undersköterskor. Detta innebär att vi kan ta ansvar för de olika uppdrag sjuksköterskorna delegerar till oss. Medarbetarna har bland annat kompetens inom områdena demensvård, palliativvård, psykiatri samt socialstyrelsens värdegrund inom äldreomsorgen.

Vid rekrytering tillämpas rätten till heltid samtidigt finns ett jämställdhetsperspektiv och mångfaldsperspektiv i fokus då nya undersköterskor rekryteras.

Språk

Alla våra medarbetare pratar svenska. Flera av våra anställda har även andra språkkompetenser vilket kan vara en fördel för dig som kund då vi kan ha möjlighet att möta dina behov när det gäller detta.

Kontakt

Tranås kommuns hemtjänst

Verksamhetsansvarig
Maria Johansson
Telefon: 0140-687 68

Adress
Vårdnavet, Västra vägen 5
573 82 Tranås

THS Hemtjänst är kommunens enda privata utfö̈rare inom hemtjänst. Vi har en mindre personalgrupp där all personal pratar flytande svenska. Majoriteten av personalen är utbildade undersköterskor. Vi har även ett tätt samarbete med kommunens hemsjukvård och deras sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. THS Hemtjänst utför service och omsorgsinsatser samt delegerade/instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser alla dagar i veckan mellan kl. 07.00—22.00. Beviljade nattinsatser utförs av kommunens nattpatrull.

Alla våra anställda har kollektivavtal med fackförbundet Kommunal.

Värdegrund

Vi jobbar med människor, för människor. Våra ledord är Ansvar, Bemötande och Kvalitet och dessa genomsyrar hela THS Hemtjänst. Vår vision är att ha branschens nöjdaste kunder och medarbetare som levererar tjänster och bemötande av högsta kvalitet. Vi tar ansvar både i och utanför företaget.

Med dig som kund i fokus så bestämmer du hur och när din beviljade insats ska utföras i samråd med personalen på THS Hemtjänst.

Antal anställda

55 personer.

Tilläggstjänster

Vi erbjuder även hushållsnära tjänster genom Städarna Tranås Hemservice. Nya och befintliga kunder kan med RUT-avdrag få extra hjälp med bland annat städ, tvätt, fönsterputs, inköp och ledsagning. Kontakta oss med dina önskemål.

Geografiska områden

Vi finns i alla områden inom Tranås kommun.

Personalens erfarenhet och kompetens

Majoriteten av personalen är utbildade undersköterskor och har lång erfarenhet inom hemtjänst och områden som demens- och palliativ vård.

Språk

Alla medarbetare talar flytande svenska.

Kontakt

THS Hemtjänst

Verksamhetsansvarig
Janica Lundell
E-post: janica@thshemtjanst.se
Telefon: 070-664 97 52

Webbplats
thshemtjanst.se Länk till annan webbplats.

Adress
Lilla Sveagatan 9A
573 31 Tranås

Senast publicerad: