Nyckelfri hemtjänst

Du som har, eller ska få hemtjänst eller larm, får ett elektroniskt låsvred monterat på din dörr. Ett elektroniskt lås gör att hemtjänst­personalen inte behöver hantera nycklar när de besöker dig och det är ingen risk att nycklar hamnar i orätta händer.

Vad är ett elektroniskt lås?

Det elektroniska låsvredet, eller CareLock, är ett batteridrivet låsvred som monteras på insidan av dörren, hos dig som är hemtjänstkund. Du själv använder din vanliga nyckel för att låsa upp dörren. Hemtjänsten däremot kommer att använda en kod i sin mobiltelefon för att öppna din dörr. Har du larm och tillsyn på natten kommer personalen från dessa arbetslag också att använda sig av det elektroniska låset. Systemet registrerar också den tid personalen är hemma hos dig.

Det syns inte från utsidan på dörren att vi har monterat det nya låset och det är bara behörig vårdpersonal som kan använda sig av det.

Montering

Behöriga montörer besöker dig för att montera CareLock. Låssystemet eller monteringen medför inte någon kostnad för dig.

Portlås

I vissa fall kan vi behöva installera ett portlås om inget nyckelfritt alternativ finns. Portlåset är godkänt av försäkringsbolagen och ändrar inte befintligt skalskydd. Det installeras diskret innanför porten. Det påverkar inte det vanliga låssystemet, de boende använder det vanliga låssystemet.

Kommunen står för kostnaden

Tranås kommun betalar portlåset i sin helhet, inklusive installation, service och underhåll. Det blir ingen åverkan på dörren och vi återställer den i ursprungsskick om hemtjänstinsatserna upphör. Vi har skickat ut en blankett till fastighetsägare, hyresvärdar och bostadsföreningar om medgivande till installation av portlås. De ansvarar för att skicka in blanketten i de fall det är aktuellt.

Frågor och svar om det elektroniska låset

Det är enkelt att montera låsvredet. Vanligtvis tar det bara cirka 30 minuter. Det är bara vredet som byts ut. Det innebär att du använder din vanliga nyckel även i fortsättningen. Ingen åverkan görs på dörren.

Nej, CareLock förändrar inte försäkringsskyddet i hemmet. Det befintliga låset är helt oförändrat efter installationen.

Då spärras telefonen omgående och är helt obrukbar.

CareLock har egen batteriförsörjning. För att öppna en dörr utrustad med CareLock krävs varken nätspänning eller mobiltelefontäckning. För att öppna dörren med telefonen används Bluetooth/blåtand.

CareLock drivs av specialbatterier med lång hållbarhet. När det är 20 procent kvar av batteriet får hemtjänsten en signal om att det är dags att byta batteri. Du behöver inte själv hålla koll på detta, det gör hemtjänsten. Batteribytet är enkelt och görs av personalen från hemtjänsten.

Hemtjänsten kommer att ha kvar en nyckel för säkerhets skull. Den förvarar vi inlåst i ett skåp i hemtjänstlokalen. Övriga nycklar återlämnar vi till dig.

Då återställer en montör ditt lås till samma skick det var innan vredet byttes. Om du flyttar inom Tranås kommun och har fortsatt behov av larm eller hemtjänst monteras CareLock på din nya adress av en montör. Byter du hemtjänstutförare behöver inga ändringar ske på plats hos dig. Vem som har tillgång till din dörr styrs av vårt system och justeras i de fall du byter hemtjänstutförare.

Senast publicerad: