Aktiviteter på Seniorcentralen

Seniorcentralen är en mötesplats och ett nav för olika verksamheter som inriktar sig på friskvård och att förebygga ohälsa. Här får du som senior information och kunskap om sådant som kan beröra och vara av intresse för dig.

Seniorcentralen har aktiviteter måndag till fredag.

På Seniorcentralen är det aktiviteter alla vardagar. För mer information om de dagliga aktiviteterna utöver tisdagarnas ”prova på” och torsdagarnas temaföreläsningar går det bra att ringa till Seniorcentralen på telefonnummer 0140-682 75.

Tipsa om aktivitet

Har du tips på aktiviteter du skulle vilja att vi anordnar på Seniorcentralen? Kanske har du själv möjlighet att hålla i en aktivitet? Kontakta oss gärna eller lämna ett förslag direkt via vår e-tjänst.

Program för hösten 2022

13/9 Träningslokalen på Berget

Förbättra din hälsa genom träning. Välkommen till introduktionstillfälle på Seniorcentralens gym. Instruktörer är sjukgymnaster från Rehab Tranås kommun, Bra Liv Tranås Vårdcentral och Läkarhuset.

20/9 Hjälpmedelscafé Minnet

Här får du tips och råd på hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Information om egenprodukter och bostadsanpassning mm.

Vi får information om hur man går tillväga när man är i behov av hjälpmedel.

Arbetsterapeuter och hjälpmedelstekniker från Tranås kommun Rehab kommer och efter kan du få hjälp med att se över inställningar och funktioner på dina hjälpmedel.

27/9 Seniorcentralen

Välkomna att se och få information om vad som finns på Seniorcentralen.

Här kan man mäta blodtrycket, räkna ut BMI, ta del av informations material, delta i olika aktiviteter och temaföreläsningar på eftermiddagarna och mycket mera.

4/10 Sittande Yoga

Välkommen till en stunds sittande yoga där vi fokuserar på hållning, balans, kroppsmedvetenhet och lugn.

En yoga-instruktör kommer och genomför rörelserna med oss. Passar alla!

11/10 Senior lunken

Följ med på promenad på delar av Hälsans stig. Gå kortare eller längre sträcka.

Grillad korv väntar vid målgång.

18/10 Balans

Du kan med enkla rörelser och träning förbättra din balans. Tillsammans genomför vi ett träningsprogram för att förbättra balansen.

25/10 Hälsopromenad

Tipspromenad inomhus med hälsofrågor och praktiska övningar.

1/11 Balans

Du kan med enkla rörelser och träning förbättra din balans. Tillsammans genomför vi ett träningsprogram för att förbättra balansen.

8/11 Sittande Yoga

Välkommen till en stunds sittande yoga där vi fokuserar på hållning, balans, kroppsmedvetenhet och lugn.

En yoga-instruktör kommer och genomför rörelserna med oss. Passar alla!

15/11 Hjälpmedelscafé Frågor och Svar

Frågestund med frågor som är inlämnade och nya som kommer till.

Information om höstens nya hjälpmedel. Vi får information om hur man går tillväga när man är i behov av hjälpmedel.

Arbetsterapeuter och hjälpmedelstekniker från Tranås kommun Rehab kommer och efter kan du få hjälp med att se över inställningar och funktioner på dina hjälpmedel.

22/11 Femkamp

Kom och delta i vår femkamp. Lätta och roliga tävlingar.

1/9 Biblioteket

Tranås stadsbibliotek informerar om sina digitala tjänster, allt man kan nå hemifrån sin egen dator eller mobil. De berättar också om projektet digiTranås som kan hjälpa alla ovana att bli bättre digitala använda. Blir tre kurstillfällen här på Berget i höst.

Föreläsare Bibliotekarie från Stadsbiblioteket.

22/9 Ensamhet och Psykisk hälsa

Ensamhet är bra om man väljer den själv men om inte… Hur har tiden med Covid restriktionerna och andra händelse i världen påverkat oss?

Vad kan man tänka på för att må bättre? Frisk och riskfaktorer. Kom och lyssna på hur man kan förbättra sin hälsa genom möten och aktiviteter.

Föreläsare Agneta Karlsson Folkhälsosamordnare Tranås kommun

29/9 Kost/sömn

Hur kan vi hjälpa kroppen att må så bra som möjligt? Kost och sömn är två viktiga faktorer för att ta hand om sin hälsa och försöka påverka måendet i positiv riktning. Kan vi få till bättre vanor i vardagen?

Föreläsare Sofie Zenk Thole Sjukgymnast Tranås Vårdcentral

13/10 Smärta

Välkomna till en föreläsning om smärta. Vi kommer att prata om vad som händer i kroppen vid smärta samt vad vi kan göra för att försöka påverka smärtan utöver medicinsk behandling.

Föreläsare Agnetha Lindholm sjukgymnast Tranås Vårdcentral

20/10 Undvik Fallolyckor och Hjälpmedelscafé

De flesta fallolyckor sker i hemmet. Föreläsningen handlar om vad du kan göra för att undvika att falla och hur du kan agera om du fallit. Vi får tips om vilka hjälpmedel det finns för att minska fallrisken. Efteråt kan du få hjälp med att se över inställningar och funktioner på dina hjälpmedel

Föreläsare Kathleen sjukgymnast , Kristine och Arvid arbetsterapeuter och Bengt hjälpmedelstekniker från Rehab Tranås kommun

27/10 Jag och mitt minne

Är det okey att glömma när man blir äldre? Hur fungerar hjärnan och minnet när vi åldras? Kom och träffa demensteamet.

Föreläsare Åsa Evernäs demenssamordnare, Tranås kommun

3/11 Hjälp från socialtjänsten

När du av någon anledning har svårt att klara vardagen finns hjälp att få från Socialtjänsten. Vad finns det för hjälp och vem kontaktar jag?

Föreläsare Yvonne Lennartsson Biståndshandläggare, Tranås kommun

17/11 Läkemedel

Välkomna till en föreläsning om Läkemedel. Varför har jag fått mina läkemedel och varför är det viktigt att jag tar dem enligt ordination? Kom och lyssna på och samtala med sjuksköterska och läkare från Tranås Vårdcentral.

Föreläsare: Peter Lundin Johansson Sjuksköterska och verksamhetschef Tranås Vårdcentral, Mary Khorosh Läkare Tranås Vårdcentral


Till Seniorcentralens träningslokal är du som vill främja din hälsa genom fysisk aktivitet välkommen. Träningslokalen passar för dig som vill träna upp och stärka en nedsatt funktion, träna balans, kondition och styrketräning eller vara med i gruppgymnastik.

Öppettider

Träningslokalen är öppen kl 07.00-19.00 alla dagar i veckan. Om inte personal finns på plats i lokalen, finns det larm att tillgå.

Gruppträning och sjukgymnast

Varje dag kl. 10.00—10.30 anordnas gruppgymnastik.

Träningsmöjligheter

I Seniorcentralens träningslokal finns det möjlighet att förbättra din hälsa genom fysisk träning i form av:

 • Balansträning
 • Konditionsträning
 • Styrketräning
 • Gångträning
 • Rörelseträning
 • Gruppgymnastik alla dagar kl. 10:00-10:30

Utrustning

 • Motionscyklar
 • Barr
 • Roddmaskin
 • Dragapparat
 • Benpress
 • Hantlar
 • Gummiband
 • Step-bräda
 • Balanskuddar
 • Viktmanschetter

Sjukgymnast

Sjukgymnast finns i träningslokalen varannan tisdag mellan kl. 13:00-14:00. Du kan få tips och hjälp med din träning. Följande dagar finns sjukgymnast på plats i träningslokalen:

 • Tisdagen den 30 augusti
 • Tisdagen den 13 september
 • Tisdagen den 27 september
 • Tisdagen den 11 oktober
 • Tisdagen den 25 oktober
 • Tisdagen den 8 november
 • Tisdagen den 22 november
 • Tisdagen den 6 december
 • Tisdagen den 20 december

Kontakt

Seniorcentralen

Telefon: 0140-682 75

Adress
Berget
Piratens gata 9
573 31 Tranås

Öppettider
Måndagar kl. 9:00 - 12:00
Tisdag - Fredag kl. 9:00-16:00

Prova-på-program
Tisdagar kl. 14.00

Temaföreläsningar

Torsdagar kl. 14.00

Anhörigstödjare

Christina Görling
Telefon: 0140-681 59
E-post: anhorigsamordnare@tranas.se

Enhetschef

Janet Zander
Telefon: 0140-682 75
E-post: janet.zander@tranas.se

Senast publicerad: